Prijemni.infostud.com
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 200 190 390 189 75.000 1.300
Građevinsko inženjerstvo 90 50 140 69 75000 1300
Arhitektura 30 90 120 24 75000 1300
Geodezija-geomatika 80 50 130 96 75000 1300
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 225 1371 1596 0 70.000 1.000
Porezi i carine 28 172 200 0 70000 1000
Poslovna informatika i e- biznis 28 172 200 0 70000 1000
Menadžment 28 172 200 0 70000 1000
Marketing i trgovina 28 172 200 0 70000 1000
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 57 343 400 0 70000 1000
Javna uprava 28 170 198 0 70000 1000
Menadžment turizma 28 170 198 0 70000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola vojnomedicinske akademije 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 172 168 340 133 80.000 1.200
Železnički saobraćaj 40 20 60 35 80000 1200
Železničko mašinstvo 20 20 40 9 80000 1200
Elektrotehnika u saobraćaju 20 20 40 13 80000 1200
Železničko građevinarstvo 12 48 60 8 80000 1200
Komercijalno poslovanje železnice 40 20 60 30 80000 1200
Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju 20 20 40 17 80000 1200
Javni gradski i industrijski saobraćaj 20 20 40 20 80000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 110 180 290 423 90.000 1.000
Telekomunikacije 30 50 80 0 90000 1000
Poštanske i bankarske tehnologije 30 50 80 0 90000 1000
Internet tehnologije 50 80 130 0 90000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 200 160 360 341 55.000 1.000
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 39 55000 1000
Savremene računarske tehnologije 35 25 60 92 55000 1000
Komunikacione tehnologije 35 25 60 74 55000 1000
Građevinsko inženjerstvo 35 25 60 30 55000 1000
Drumski saobraćaj 35 25 60 76 55000 1000
Zaštita životne sredine 30 30 60 30 55000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 215 353 568 766 125.000 0
Audio i video tehnologije 20 60 80 0 125000 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 35 35 70 0 125000 0
Elektronika i telekomunikacije 40 30 70 0 125000 0
Elektronsko poslovanje 20 50 70 0 125000 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125000 0
Nove računarske tehnologije 30 50 80 0 125000 0
Računarska tehnika 40 30 70 0 125000 0
Nove računarske tehnologije - studije na daljinu 0 48 48 0 125000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 97 167 264 0 59.900 0
Zaštita životne i radne sredine 25 25 50 0 59900 0
Dizajn 10 14 24 0 59900 0
Informacione tehnologije 30 50 80 0 59900 0
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 22 58 80 0 59900 0
Tehnološko inženjerstvo 10 20 30 0 59900 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 10 730 740 178 60.000 0
Finansije i bankarstvo 3 217 220 40 60000 0
Trgovina i međunarodno poslovanje 3 217 220 29 60000 0
Preduzetništvo 1 109 110 29 60000 0
Turizam i hotelijerstvo 3 107 110 67 60000 0
Primenjena informatika 0 80 80 13 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 226 382 608 0 72.000 1.500
Strukovna medicinska sestra 56 64 120 0 72000 1500
Strukovna medicinska sestra babica 29 55 84 0 72000 1500
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer 29 51 80 0 72000 1500
Strukovni medicinski radiolog 29 51 80 0 72000 1500
Strukovni radni terapeut 19 41 60 0 72000 1500
Strukovni nutricionista dijetetičar 19 29 48 0 72000 1500
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog 19 29 48 0 72000 1500
Strukovni kozmetičar - estetičar 14 34 48 0 82000 1500
Strukovna medicinska sestra vaspitač 12 28 40 0 72000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 375 65 440 410 63.000 600
Grafička tehnologija 55 5 60 16 63000 600
Bezbednost i zdravlje na radu 57 3 60 35 63000 600
Zaštita životne sredine 70 10 80 49 63000 600
Menadžment kvalitetom 58 2 60 20 63000 600
Modni dizajn proizvoda od kože 30 10 40 76 97000 1000
Grafički dizajn 35 25 60 119 97000 1000
Dizajn industrijskih proizvoda 30 10 40 78 97000 1000
Reciklažne tehnologije 40 0 40 17 63000 600
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu 150 191 341 0 66.000 0
Zaštita životne sredine 12 10 22 0 66000 0
Informacione tehnologije 33 77 110 0 72000 0
Inženjerski menadžment 11 11 22 0 66000 0
Gastronomija 17 16 33 0 72000 0
Farmacija 11 11 22 0 78000 0
Ekonomija 33 33 66 0 66000 0
Zdravstvena nega 33 33 66 0 78000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 250 360 0 60.000 1.000
Hidraulika i pneumatika 20 20 40 0 60000 1000
Proizvodno mašinstvo 20 20 40 0 60000 1000
Informatika u inženjerstvu 30 40 70 0 60000 1000
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 40 50 90 0 60000 1000
Informatika u inženjerstvu - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 20 20 0 60000 1000
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60000 1000
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60000 1000
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 165 115 280 0 55.000 0
Elektrotehnika 33 27 60 0 55000 0
Mašinstvo 33 27 60 0 55000 0
Prehrambene tehnologije 33 17 50 0 55000 0
Poljoprivreda 33 17 50 0 55000 0
Zaštita životne sredine 33 27 60 0 55000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 120 140 260 252 55.000 1.200
Motori i vozila 20 20 40 9 55000 1200
Informatika 40 50 90 131 55000 1200
Urbano inženjerstvo 20 20 40 15 55000 1200
Drumski saobraćaj 40 50 90 97 55000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 171 234 405 109 30.000 0
Tehnološko inženjerstvo 70 105 175 53 30000 0
Inženjerski menadžment 46 74 120 27 30000 0
Mašinsko inženjerstvo 35 45 80 21 30000 0
Zaštita na radu 20 10 30 8 30000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 254 55.000 1.200
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 44 55000 1200
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 34 55000 1200
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 144 55000 1200
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 32 55000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 294 96 390 0 70.000 1.000
Elektroenergetika 52 24 76 0 70000 1000
Elektronika i računarstvo 30 4 34 0 70000 10000
Inženjerska informatika 62 26 88 0 70000 1000
Proizvodno mašinstvo 20 2 22 0 70000 1000
Grafička tehnika 40 4 44 0 70000 1000
Proizvodni menadžment 60 6 66 0 70000 1000
Elektroenergetika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 15 15 30 0 70000 1000
Inženjerska informatika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 15 15 30 0 70000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 193 361 554 419 85.020 1.060
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 30 68100 850
Zaštita na radu 20 20 40 27 68100 850
Zaštita životne sredine 20 20 40 27 68100 850
Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 10 30 40 17 85020 1060
Grafičko inženjerstvo i dizajn 10 30 40 18 85020 1060
Veb dizajn 10 20 30 33 85020 1060
Grafički dizajn 8 12 20 21 85020 1060
Primenjena fotografija 5 5 10 11 85020 1060
Informacione tehnologije 30 58 88 92 85020 1060
Elektronsko poslovanje 9 31 40 26 85020 1060
Mašinsko inženjerstvo 10 30 40 20 68100 850
Multimediji 8 32 40 22 85020 1060
Elektrotehnika 25 35 60 49 68100 850
Drumski saobraćaj 8 18 26 26 68100 850
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 200 550 750 0 60.000 900
Računarstvo i informatika 30 90 120 0 60000 900
Finansije i računovodstvo 50 130 180 0 60000 900
Porezi i carina 70 30 100 0 60000 900
Menadžment i internacionalna biznis administracija 30 150 180 0 60000 900
Turizam 20 20 40 0 60000 900
Računarstvo i informatika - Obrazovanje na daljinu 0 30 30 0 60000 900
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Jagodina 0 50 50 0 60000 900
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Dimitrovgrad 0 50 50 0 60000 900
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 105 15 120 0 30.000 600
Konfekcija 45 15 60 0 30000 600
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 20 0 20 0 30000 600
Tekstilna tehnologija 20 0 20 0 30000 600
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine 20 0 20 0 30000 600
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 223 21 244 0 58.000 0
Tehnički komunikacioni menadžment 32 3 35 0 58000 0
Mehatronika 21 3 24 0 58000 0
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 27 3 30 0 58000 0
Mašinstvo - modul Termotehnika 9 1 10 0 58000 0
Elektrotehnika - modul Automatika 9 1 10 0 58000 0
Elektrotehnika - modul Elektronika 8 2 10 0 58000 0
Informatika - modul Tehnička informatika 44 1 45 0 58000 0
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 43 2 45 0 58000 0
Menadžment životne sredine 30 5 35 0 58000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 125 115 240 52 65.000 2.000
Dizajn tekstila i odeće 50 10 60 52 95000 2000
Tekstilno inženjerstvo 35 25 60 0 65000 2000
Menadžment u tekstilnoj industriji 40 20 60 0 65000 2000
Tekstilno inženjerstvo - Visokoškolska jedinica u Jagodini 0 60 60 0 65000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 198 50 248 153 40.000 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 22 8 30 22 40000 0
Ratarstvo i povrtarstvo 22 8 30 6 40000 0
Zaštita bilja 32 8 40 62 40000 0
Stočarstvo 32 8 40 13 40000 0
Prehrambena tehnologija 70 10 80 37 40000 0
Strukovna veterina 20 8 28 13 40000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 110 290 400 367 60.000 1.200
Ekonomija i turizam 110 290 400 367 60000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 90 270 360 445 70.000 1.500
Hotelijerstvo 35 115 150 220 70000 1500
Restoraterstvo 20 40 60 58 75000 2000
Gastronomija 35 115 150 166 90000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 80 120 200 0 66.000 1.200
Poslovna informatika 40 20 60 0 66000 1200
Poslovna ekonomija 40 20 60 0 66000 1200
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 48 48 0 66000 1200
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 122 128 250 130 55.000 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - srpski jezik 57 23 80 39 55000 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - mađarski jezik 15 15 30 8 55000 0
Strukovna medicinska sestra 25 31 56 33 95000 0
Program za obrazovanje trenera 15 45 60 33 75000 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 10 14 24 17 95000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 65 85 170 184 50.000 0
Strukovni vaspitač 50 40 90 95 50000 0
Strukovni poslovni informatičar 15 15 30 39 60000 0
Strukovni vaspitač - studije na daljinu 0 30 30 30 50000 0
Strukovni vaspitač - Jedinica van sedišta u Čačku 0 20 20 20 50000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 70 75 145 94 45.000 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 70 75 145 94 45000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 60 70 130 49 45.000 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 50 50 100 49 45000 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 10 20 30 0 45000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 125 25 150 0 60.000 0
Strukovni vaspitač 80 20 100 0 60000 0
Strukovni vaspitač 10 0 10 0 60000 0
Strukovni vaspitač na rumunskom jeziku 10 0 10 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 15 5 20 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na rumunskom jeziku 5 0 5 0 60000 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na romskom jeziku 5 0 5 0 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 77 68 145 77 48.000 1.200
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 65 25 90 54 48000 1200
Vaspitač za tradicionalne igre 7 23 30 6 48000 1200
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 5 20 25 13 48000 1200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 100 110 210 0 60.000 1.000
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja 80 70 150 0 60000 1000
Domski vaspitač 10 20 30 0 60000 1000
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 0 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 60 40 100 0 47.000 800
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 60 40 100 0 47000 800
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 85 65 150 0 60.000 1.000
Strukovni vaspitač predškolske dece 75 45 120 0 60000 1000
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 0 60000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 0 0 0 0 50.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 120 276 396 0 49.000 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 30 69 99 0 49000 0
Turizam i ugostiteljstvo 40 92 132 0 49000 0
Menadžment biznisa i logistike 30 69 99 0 49000 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 20 46 66 0 55000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 99 261 360 0 60.000 500
Agromenadžment 27 53 80 0 60000 500
Ratarstvo i povrtarstvo 6 34 40 0 60000 500
Stočarstvo 6 24 30 0 60000 500
Strukovna veterina 10 30 40 0 60000 500
Zaštita bilja 25 15 40 0 60000 500
Voćarstvo i vinogradarstvo 5 35 40 0 60000 500
Zaštita životne sredine 20 20 40 0 60000 500
Turizam 0 50 50 0 60000 500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 80 70 150 163 65.000 0
Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta 80 70 150 163 65000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 119 50.000 1.000
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 20 50000 1000
Tehnologija drveta 20 0 20 14 50000 1000
Prehrambena tehnologija 20 0 20 17 50000 1000
Proizvodna ekonomija 20 10 30 20 50000 1000
Drumski saobraćaj 10 30 40 29 50000 1000
Zaštita životne sredine 10 10 20 12 50000 1000
Preduzetnički menadžment 10 20 30 7 50000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 140 120 260 0 40.000 0
Energetika 25 25 50 0 40000 0
Menadžment u elektrotehnici 25 25 50 0 40000 0
Inženjerska informatika 25 25 50 0 40000 0
Menadžment proizvodnje 25 25 50 0 40000 0
Zaštita od požara 40 20 60 0 40000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 100 80 180 0 42.000 1.000
Drumski saobraćaj 40 20 60 0 42000 1000
Mašinstvo 60 60 120 0 42000 1000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 280 197 477 0 66.000 600
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 42 18 60 0 66000 600
Inženjerstvo zaštite životne sredine 46 20 66 0 66000 600
Turizam 43 50 93 0 66000 600
Menadžment 41 52 93 0 66000 600
Mašinstvo 36 8 44 0 66000 600
Informacione tehnologije 55 33 88 0 66000 600
Računovodstvo i revizija 17 16 33 0 66000 600
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 90 276 366 0 80.000 1.500
Strukovna medicinska sestra 51 109 160 0 80000 1500
Strukovni fizioterapeut 22 58 80 0 80000 1500
Strukovna medicinska sestra babica 5 25 30 0 80000 1500
Strukovni kozmetičar estetičar 2 28 30 0 80000 1500
Strukovni farmaceutski tehničar 5 25 30 0 80000 1500
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36 0 80000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0 180 180 0 84.000 700
Menadžment 0 50 50 0 84000 700
Ekonomija 0 90 90 0 84000 700
Ekonomija - na daljinu 0 40 40 0 84000 700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Kriminalističko-policijska akademija 85 265 350 0 72.000 0