Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 0 180 0 0 85.272 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 0 22 0 0 105.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 37 16 0 0 90.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 5 0 0 0 118.548 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 52 134 186 0 476000 10000
Srpski jezik i književnost 27 8 35 0 119000 2500
Srpska književnost i jezik 8 37 45 0 119000 2500
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 17 9 26 0 119000 2500
Jezik, književnost i kultura 0 80 80 0 119000 2500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 0 53 0 0 121.600 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 0 15 0 0 180.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 0 5 0 0 145.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 12 16 28 0 0 0
Opšta fizika 12 0 12 0 0 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 0 2 2 0 0 0
Primenjena i kompjuterska fizika 0 6 6 0 0 0
Meteorologija 0 8 8 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 40 24 64 0 240000 3000
Integrisane akademske studije arhitekture 40 24 64 0 240000 3000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 0 36 36 0 0 0
Geodezija i geoinformatika 0 9 9 0 0 0
Građevinarstvo 0 27 27 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 0 83 83 0 340000 8800
Zootehnika 0 21 21 0 85000 2200
Melioracije zemljišta 0 16 16 0 85000 2200
Poljoprivredna tehnika 0 13 13 0 85000 2200
Prehrаmbena tehnologija 0 33 33 0 85000 2200
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 0 0 0 0 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 0 63 63 0 216000 4500
Odsek za šumarstvo 0 11 11 0 72000 1500
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 0 28 28 0 72000 1500
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 0 24 24 0 72000 1500