Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 240 120 360 252 70.000 3000
Građevinarstvo 120 60 180 59 70000 1500
Arhitektura 120 60 180 193 90000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 330 370 0 450 90.000 1.500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 420 60 0 0 89.000 2.000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 270 70 340 0 105000 4000
Mašinsko inženjerstvo 220 20 240 0 45000 2000
Inženjerski menadžment 50 50 100 0 60000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 300 48 512 868 120.000 0
Integrisane akademske studije farmacije 60 12 72 166 120000 0
Integrisane studije medicine 180 24 204 409 100000 0
Integrisane akademske studije stomatologije 60 12 72 118 120000 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 120 120 125 60000 0
Strukovni zubni protetičar 0 24 24 30 60000 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 20 20 20 60000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 310 290 0 452 80.000 1.000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 339 39 339 354 75.000 0
Fizika 45 0 45 25 0 0
Hemija 45 0 45 42 0 0
Biologija 60 0 60 79 0 0
Geografija 54 0 54 75 0 0
Matematika 59 22 81 67 0 0
Računarske nauke 37 17 54 66 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 140 120 0 0 70.000 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 200 160 360 268 72.000 3000
Zaštita životne sredine 100 80 180 0 72000 1500
Zaštita na radu 100 80 180 0 72000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 44 32 64 117 120.000 2.000
Slikarstvo 5 5 10 19 120000 2000
Grafički dizajn 5 5 10 24 120000 2000
Muzička teorija i pedagogija 11 9 20 21 120000 2000
Klavir 4 2 6 14 120000 2000
Gudački instrumenti 6 1 7 15 120000 2000
Gitara 1 1 2 5 120000 2000
Harmonika 1 1 2 4 120000 2000
Solo pevanje 2 1 3 7 120000 2000
Duvački instrumenti 3 1 4 8 120000 2000
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 140 85 225 219 200000 4000
Fizičko vaspitanje i sport 140 55 195 0 100000 2500
Trener sporta - strukovne studije 0 30 30 0 100000 1500
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 350 260 0 884 75.000 1.800
Filozofija 0 0 0 25 0 0
Istorija 0 0 0 76 0 0
Sociologija 0 0 0 80 0 0
Psihologija 0 0 0 189 0 0
Pedagogija 0 0 0 94 0 0
Srbistika 0 0 0 82 0 0
Anglistika 0 0 0 157 0 0
Ruski jezik 0 0 0 13 0 0
Novinarstvo 0 0 0 54 0 0
Francuski jezik 0 0 0 36 0 0
Komuniciranje i odnosi sa javnošću 0 0 0 78 0 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 120 0 0 79 45.000 0