Prijemni.infostud.com
  • University of Nicosia


    Adresa: 46 Makedonitissas Avenue, 1700 Nicosia, Cyprus, inostranstvo


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Univerzitet Educons

Studijski programi:

Filozofski fakultet - Beograd

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Učiteljski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi: