Prijemni.infostud.com


Studijski program - Vaspitač

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Užice

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je: Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač.  

Osnovni cilj studijskog programa je da se studenti osposobe za sticanje potrebnih znanja, veština, vrednosti i ponašanja za obavljanje vaspitačkog poziva. 

Ishodi prvog nivoa studija studijskog programa Vaspitač:

 • da se studenti osposobe za primenu teorijskih, stručnih i praktičnih znanja/veština u radu sa decom predškolskog uzrasta;
 • da se studenti kroz proces nastave/učenja osposobe za kritičko-konstruktivni pristup u vrednovanju vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi.

 

Posle završenih studija studenti stiču stručni naziv: diplomirani vaspitač.

Uslove za upis na studijski program imaju učenici koji su završili srednju školu u
četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Studijski program prema standardima sadrži akademsko-opšteobrazovne predmete, teorijsko-metodološke, naučne, odnosno umetničko-stručne, stručno-aplikativne predmete. Svaka grupa navedenih predmeta sastoji se od obaveznih predmeta, zajedničkih obaveznih, zajedničkih izbornih i izbornih predmeta.

Nastava traje 4 godine i izvodi se 8 semestara u vidu plenarnih predavanja, vežbi, seminara, seminarskih diskusija, debata, interaktivnih oblika nastave, projekatske nastave, timske nastave, konsultacija i prakse (pedagoška, didaktička i metodička), a hospitovanje se realizuje po Pravilniku u vežbaonici sa kojom Fakultet ima potpisan ugovor. Metode i oblici učenja prevashodno su usmerene na aktivnosti studenata, na proces učenja i kvalitet znanja i veštine budućih diplomiranih učitelja.

Svaki predmet ima bodovnu vrednost iskazanu u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Za četiri godine student ostvaruje 240 ESPB bodova, od kojih 20% čine izborni predmeti. 

 

Kvalifikacije

Diplomirani vaspitač je osposobljen za:

 • obavljanje vaspitačke profesije (planira i realizuje neposredan vaspitno-obrazovni rad sadecom predškolskog uzrasta, realizuje pripremni predškolski program, planira i realizuje sve vidove saradnje sa roditeljima, zdravstveno-preventivnom, pedagoško-psihološkom službom, stručnim, vaspitno-obrazovnim i društvenim ustanovama);
 • sopstveni profesionalni razvoj i posle inicijalnog obrazovanja (profesionalni razvoj se odnosi na razvoj osobe unutar njene profesionalne uloge i uključuje formalno iskustvo-učestvovanje na seminarima, radionicama, skupovima, rad sa mentorom i neformalno iskustvo kao što je čitanje stručnih časopisa, profesionalnih publikacija);
 • naučno-istraživački rad u području predškolskog vaspitanja. 

 

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima, možete videti ovde ili ovde

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva