Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Svi kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti (koje su eliminacionog karaktera) i prijemni ispit - testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture i informisanosti.

Učiteljski fakultet u Užicu ima dva akreditovana studijska programa osnovnih akademskih studija - Učitelj i Vaspitač. Za sve zainteresovane kandidate za upis na Učiteljski fakultet u Užicu u školskoj 2017/2018. godini, organizuje se pripremna nastava iz svih oblasti koje obuhvata prijemni ispit, kao i probni prijemni ispit.

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate dodatno osposobi i pripremi za polaganje prijemnog ispita, kao i da uputi u način polaganja. Kroz pripremnu nastavu kandidatima će biti predstavljeni programski sadržaji ključni za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava počinje 1. aprila 2017. godine i organizovaće se subotom, po sledećem rasporedu.

Zainteresovani kandidati se za pripremnu nastavu mogu prijaviti na sledeće načine:

  • lično, u Studentskoj službi svakim radnim danom od 7.30-14.30 časova
  • na e-mail studentska.sluzba@ucfu.kg.ac.rs (uz obavezu slanja popunjenog prijavnog formulara i skenirane uplatnice prve rate). Prijavni formular možete preuzeti na sajtu Fakulteta ili klikom na link

Cena pripremne nastave je 9000 dinara i može se uplaćivati u tri rate, i to:

  • prva rata prilikom prijave
  • druga rata do 22. aprila 2017. godine
  • treća rata do 27. maja 2017. godine

Cena probnog prijemnog ispita je 1000 dinara.

Žiro račun Fakulteta na koji se vrše uplate: 840-1378666-16. Uplatnice se moraju dostaviti u Studentsku službu do naznačenih datuma.

Plaćanjem pripremne nastave kandidati se oslobađaju uplate prijemnog ispita u iznosu od 6000 dinara.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 031/510-625.

Pripremna nastava Učiteljski fakultet Užice
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog