Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti (koja je eliminatornog karaktera) i prijemni ispit/testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture. Za kandidate za upis na oba studijska programa – za obrazovanje učitelja i obrazovanje vaspitača organizovana je pripremna nastava iz svih potrebnih oblasti za prijemni ispit, kao i probni prijemni ispit koji je uključen u cenu. 

 

Srpski jezik i književnost

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za proveru govornih sklonosti i sposobnosti i polaganje prijemnog ispita, kao i da ih uputi u način polaganja. Nastava iz govorne kulture, gramatike i književnosti realizovaće se kroz 32 časa, u grupama do 25 kandidata. Nastava će se održavati subotom/nedeljom, počev od 4/5. marta 2017. godine (ostali datumi održavanja: 11/12 mart; 18/19. mart; 25/26. mart; 1/2. april; 8/9. april; 22/23. april; 13/14. maj), a cena pripreme je 16.000,00 dinara.

 

Opšta kultura i informisanost

Pripremna nastava ima za cilj da kandidatima predstavi sadržaje relevantne za polaganje prijemnog ispita i da ih uputi u način polaganja ispita. Nastava će se realizovati kroz 10 časova u grupama od 40 kandidata, subotom i nedeljom 20. i 21. maja 2017. godine, a cena je 6.000,00 dinara. 

 

Fizičke sklonosti i sposobnosti

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere fizičkih sklonosti i sposobnosti, da se predstave i uvežbaju sadržaji relevantni za procenu fizičkih sklonosti i sposobnosti (sportsko- tehničko obrazovanje, statičke i dinamičke ravnoteže tela, atletika, gimnastika i ritmička gimnastika). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 25 kandidata i to od 5. do 9. juna 2017. godine po utvrđenom rasporedu. Cena pripreme je 5.000,00 dinara.

 

Muzičke sklonosti i sposobnosti 

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere muzičkih sklonosti i sposobnosti, da se predstave i uvežbaju sadržaji relevantni za procenu muzičkih sklonosti i sposobnosti (učenje i pevanje pesama – izbor iz dečje muzičke literature i slušni testovi – prepoznavanje i reprodukovanje ritmičkih i melodijskih motiva). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 20 kandidata od 12. do 16. juna 2017. godine po utvrđenom rasporedu, a cena je 5.000,00 dinara.

 

Uplate se vrše na tekući račun: 840-1906666-26, model 97, poziv na broj 6810. 

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave za pripremnu nastavu Studentskoj službi svakog radnog dana od 11 do 13 časova (informacije telefonom na broj 011/2683-952 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 11 časova):

  • do 3. marta, za prve grupe (broj grupa zavisi od broja prijavljenih kandidata) iz srpskog jezika i književnosti;
  • do 19. maja za nastavu iz opšte kulture i informisanosti;
  • do 2. juna za nastavu fizičkih sposobnosti;
  • do 9. juna za nastavu muzičkih sposobnosti.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog