Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

 

O fakultetu

              

Učiteljski fakultet Beogradu ima Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje vaspitača. Na Fakultetu su akreditovani programi osnovnih, master i doktorskih studija. Školovanje traje 8+2 semestra po novim studijskim programima kojima se obezbeđuju teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje učiteljskog i vaspitačkog poziva. Tokom studija, studenti stiču profesionalne kompetencije u oblasti planiranja, organizovanja, realizovanja i vrednovanja obrazovnog i vaspitnog procesa, kao i u oblasti komunikacije, rešavanja problema u razredu i razumevanja potreba dece. Velika pažnja poklanja se profesionalnoj praksi, odnosno boravku i radu u predškolskim ustanovama i osnovnim školama tokom studiranja.

Nastavni planovi Fakulteta usklađeni su sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju. Nastavnim planovima i programima obezbeđuju se teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje učiteljskog i vaspitačkog poziva. Zastupljene su sve nastavne i stručne oblasti bitne za rad budućih učitelja i vaspitača, a predmeti su razvrstani u četiri oblasti: opšteobrazovni, psihološko-pedagoški, metodički i profesinalna praksa (u osnovnoj školi i predškolskoj ustanovi).
             

Za mlade ljude koji se školuju da rade sa decom veoma je važan i ambijent u kojem stiču svoja stručna znanja i kompetencije. Zato se na Učiteljskom fakultetu, smeštenom u centru Beograda, puno ulaže u opremu prostora, učionica i kabineta. Studentima stoje na raspolaganju izuzetno dobro opremljena biblioteka, čitaonica, internet klub, kompjuterska laboratorija i studentski klub. Na Fakultetu, studenti imaju mogućnost angažovanja u raznim kulturnoumetničkim i sportskim aktivnostima.
             

Studentski život na Učiteljskom fakultetu vrlo je raznovrstan. Studenti imaju mogućnosti da pokažu svoja znanja i umeća u raznim oblastima, od muzike, glume, sportskih aktivnosti, do organizacionih veština. Fakultet omogućava studentima kroz redovne i izborne predmete da se iskažu, ali studenti mogu i sami da preuzimaju inicijativu kako bi učestvovali u mnogim kulturnoumetničkim, javnim, sportskim, humanitarnimivolonterskim delovanjima.
             

Nastavno-naučnu delatnost obavlja preko 60 nastavnika i oko 40 saradnika. Reč je o kadru koji poseduje najviše naučne i stručne sposobnosti. Njihov osnovni obrazovni cilj jeste da pomognu studentima u sticanju i usavršavanju pedagoško-psihološkog i stručnog rada, negovanju kritičkog mišljenja i razmena ideja u obrazovnom procesu.

Svoju delatnost, Fakultet obavlja u dve zgrade, od kojih je jedna u stogom centru grada, u Ulici Kraljice Natalije 43, a druga, u beogradskom kraju Dedinje, u Ulici Ljutice Bogdana 46. Fakultet ima svoja odeljenja u Vršcu i Novom Pazaru.

Na prvu godinu studija prima se sto šezdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje učitelja i sto četrdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača – u Beogradu; osamdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje učitelja – u odeljenju u Vršcu.

Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti (koja je eliminatornog karaktera) i prijemni ispit/testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture.

Na Fakultetu se organizuje pripremna nastava iz svih potrebnih oblasti za prijemni ispit.

Bliža obaveštenja u Studentskoj službi, na tel. 011/3615-225 od 10:00 do 11:00 časova.

 

Studijski programi

 

Fakultet ostvaruje osnovne akademske studije (studije prvog stepena), master akademske studije – (studije drugog stepena) i doktorske studije (studije trećeg stepena).

Osnovne akademske studije na Studijskom programu za obrazovanje učitelja i na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača imaju po 240 ESPB.

Master akademske studije na oba studijska programa imaju po 60 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama.

Doktorske studije imaju 180 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, i organizuju se u naučnoj oblasti metodike razredne nastave, za koju je Fakultet matičan.

 

Osnovne akademske studije

 
  • Studijski program za obrazovanje učitelja

Osnovne akademske studije na studijskom programu za obrazovanje učitelja koje imaju 240 ESPB

Uslovi upisa
Pravo upisa imaju studenti koji su završili srednju školu u četvrogodišnjem trajanju, položili testove sklonosti i sposobnosti i prijemni ispit iz predmeta predviđenih Statutom Fakulteta, a u skladu sa Statutom Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

Stručni akademski/naučni naziv: Diplomirani učitelj

Ishodi studijskog programa
Na osnovnim akademskim studijama izvodi se studijski program zasnovan na naučnom znanju, umetničkom stvaralaštvu i pedagoškom iskustvu, kojim se studentima omogućava sticanje profesionalnih kompetencija za rad u razrednoj nastavi. Studenti se takođe osposobljavaju za primenu didaktičko-metodičkih, naučnih i stručnih dostignuća u svome radu, kao i za samostalni istraživački rad. Savladavanjem programa osnovnih akademskih studija stiče se mogućnost upisa akademskih master studija (studije drugog stepena) i dobijanja zvanja: master učitelj.

Struktura studijskog plana
U nastavnom planu je pažljivo napravljen balans neophodnih disciplina: metodičkih, pedagoško-psiholoških, školskih i opšteobrazovnih predmeta, kao i profesionalne prakse koja ima poseban značaj. Odnos obaveznih i izbornih predmeta je uravnotežen i raspoređen kroz sve nastavne godine.

  • Studijski program za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama

Osnovne akademske studije na studijskom programu za obrazovanje vaspitača imaju 240 ESPB

Uslovi upisa
Pravo upisa imaju studenti koji su završili srednju školu u četvrogodišnjem trajanju, položili testove sklonosti i sposobnosti i prijemni ispit iz predmeta predviđenih Statutom Fakulteta, a u skladu sa Statutom Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

Stručni akademski/naučni naziv: Diplomirani vaspitač

Ishodi studijskog programa:
Na osnovnim akademskim studijama izvodi se studijski program zasnovan na naučnom znanju, umetničkom stvaralaštvu i pedagoškom iskustvu, kojim se studentima omogućava sticanje profesionalnih kompetencija za rad u predškolskim ustanovama. Studenti se, takođe, osposobljavaju za primenu didaktičko-metodičkih, naučnih i stručnih dostignuća u svome radu, kao i za samostalni istraživački rad. Savladavanjem programa osnovnih akademskih studija stiče se mogućnost upisa akademskih master studija (studije drugog stepena) i dobijanja zvanja: master vaspitač.

Struktura studijskog plana:
U nastavnom planu je pažljivo napravljen balans neophodnih disciplina: metodičkih, pedagoško-psiholoških, užestručnih i opšteobrazovnih predmeta, kao i profesionalne prakse koja ima poseban značaj. Odnos obaveznih i izbornih predmeta je uravnotežen i raspoređen kroz sve nastavne godine.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog