Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O fakultetububbles
Studenti Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (TMF) ovladavaju najsavremenijim tehnologijama na akreditovanim studijskim programima: hemijsko inženjerstvo, inženjerstvo zaštite životne sredine, biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, inženjerstvo materijala, metalurško inženjerstvo i tekstilna tehnologija. Studijski programi su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima čime se otvaraju mogućnosti zapošljavanja širom sveta.

Studentima su u okviru međunarodne razmene na raspolaganju stručne prakse i specijalizovane ekskurzije u zemlji i inostranstvu. Studentski parlament TMF organizuje za studente van-nastavne aktivnosti, od žurki do učenja stranih jezika, obuke za predstavljanje potencijalnim poslodavcima, angažovanja u Studentskom Ekopokretu  i objavljivanja studentskog lista Tehnolog, do nezaobilaznih Tehnologijada i Zaštitijada. Saznajte više o tome šta sve rade tehnolozi na sajtu www.saznajkako.rs.

Studenti su uključeni u sve vidove istraživanja na TMF, fakultetu sa najrazvijenim istraživačkim radom od svih tehničkih fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Studenti na svim nivoima studija i na svim studijskim programima su angažovani na domaćim i međunarodnim projektima.

Na TMF deluju Centar za čistiju proizvodnju Srbije, Centar za tehnologiju vode, Centar za nanotehnologiju i funkcionalne materijale i Centar celuloze, papira, ambalaže i grafike, kao i Inovacioni centar TMF. Fakultet je suosnivač Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta BU.

Lična karta fakulteta:
TMF je
  • akreditovana visokoškolska ustanova
  • škola sa dugom tradicijom koja je obrazovala preko 10000 inženjera
  • akreditovana naučno-istraživačka organizacija
  • najuspešnija istraživačka ustanova od svih tehničkih fakulteta na BU
  • projektantska kuća sa velikom licencom za projektovanje u tehnologiji i metalurgiji.
Put u održivi razvoj
TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa  i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.

Osnovne akademske studijenivoi_grafikon.jpg
Od 2005. godine na TMF se izvode akademske studije prema principima Bolonjske deklaracije na studijskim programima:


tmf_05_.jpg tmf_06__.jpg

Preuzmite pravilnik za studiranje na osnovnim studijama.