Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u I godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorodišnju srednju školu (IV stepen stručne spreme).

Prijemni ispit polaže se iz:

  1. Hemije
  2. Matematike
  3. Fizike

Studenti se upisuju na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Beogradu.

Za upis na I godinu studija na svim studijskim programima mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorogodišnju srednju školu  (IV stepen stručne spreme).

Broj studenata koji upisuju I godinu studija i datumi vezani za upis objavljuju se na oglasnoj tabli i web strani TMF. Izbor kandidata za upis u I godinu studija obavlja se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.

Najveći mogući broj bodova je 100.

Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se rangiraju kandidati za upis na TMF izračunava se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

  1. opšti uspeh
  2. uspeh na prijemnom ispitu iz jednog predmeta, hemije, fizike ili matematike, po sopstvenom izboru
  3. nagrade sa državnih takmičenja.

Više informacija o upisu se mogu naći u informatoru TMF kao i na ovoj stranici.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 0 66.000 2.400 EUR
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66.000 2.400 EUR
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66.000 2.400 EUR
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66.000 2.400 EUR
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66.000 2.400 EUR
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66.000 2.400 EUR
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66.000 2.400 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
22-23. i 26.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 04.07.2017. 06-07. i 10.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog