Prijemni.infostud.com


Studijski program - Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Tekstilno inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

OSNOVNE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

TEKSTILNA TEHNOLOGIJATekstil_osnovne.jpg

Studijski program Tekstilna tehnologija obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti tekstilna tehnologija, u zvanju inženjer tehnologije. Osnovne studije traju 6 semestara (180 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program Tekstilna tehnologija možete pogledati ovde.

Svrha studijskog programa Tekstilna tehnologija je da obezbedi studentu sticanje znanja i veština neophodnih za rad u industrijskim uslovima. To podrazumeva njihovu kvalifikovanost i stručnost u projektovanju, organizovanju, kontroli i upravljanju procesima i postupcima u proizvodnji, preradi i eksploataciji tekstilnih vlakana i materijala.

Nastavni plan studijskog programa Tekstilna tehnologija je usaglašen sa sličnim studijama u zemljama Evropske unije. Obrazovanjem inženjera koji poseduju ne samo stručna već i specijalizovanja znanja, koji su sposobni da prate i implementiraju nove tehnologije, poznaju nove materijale i način njihove prerade u tekstilne materijale i odevne proizvode stvara se baza za njihovu bolju afirmaciju i brži profesionalni razvoj. Opšte i stručne predmete studenti proučavaju kroz četiri izborna područja (Tehnologija odeće, Dizajn tekstilnih proizvoda, Hemijska tehnologija tekstila i Tekstilni materijali specijalne namene) po sopstvenom izboru. Ovakva struktura studijskog programa je planirana da obezbedi obrazovanje inženjera tehnologije sa jasno i u privredi prepoznatljivom profesijom.

Imajući u vidu da struktura proizvodnih snaga, kao i nivo razvoja društva u celini, zavise prvenstveno od stepena razvoja kadrova tj. od strukture i nivoa obrazovanja, nastala je neophodnost dogradnje postojećeg sistema visokog obrazovanja u oblasti tekstilne i odevne industrije, definisanjem novog studijskog programa akademskih studija. TMF jasno prepoznaje ovu neophodnost, sa ciljem da studentima obezbedi moderno obrazovanje što bi, dugoročno posmatrano, obezbedilo tekstilnoj i odevnoj industriji Srbije profesionalce spremne da odgovore izazovu aktivnog uključivanja naše industrije na "tekstilno" tržište Evrope i sveta. U Srbiji danas postoji veliki broj srednjih škola i nekoliko visokih strukovnih škola za tekstil i dizajn koje su osposobljene da studentima daju opšta stručna znanja u oblasti tekstilne tehnologije i dizajna odeće ali su znanja dobijena izučavanjem studijskog programa Tekstilna tehnologija na TMF daleko šira.

Studijski program Tekstilna tehnologija je zasnovan na opštim principima primene dostignutih i usvojenih akademskih znanja, veština i kompetencija u industrijskim uslovima proizvodnje tekstilnih materijala i odevnih predmeta poštujući i usvajajući nove standarde i trendove u unapređenju tehnoloških procesa i očuvanju životne sredine. Studijski program osnovnih akademskih studija Tekstilna tehnologija ima za cilj sticanje i razvoj sposobnosti neophodnih za kreativno rešavanje problema u industrijskoj proizvodnji, vođenju, unapređenju i optimizaciji postojećih tehnoloških procesa, kao i projektovanju novih procesa u skladu sa savremenim standardima zaštite okoline i održivog razvoja.

Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija Tekstilna tehnologija student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti. Od opštih sposobnosti izdvajaju se:

  • ovladavanje fizičko-hemijskim i mehaničkim procesima, postupcima i metodama u proizvodnji i eksploataciji tekstilnih materijala i proizvoda,
  • sposobnost unapređenja procesnih parametara njihovom optimizacijom ili promenom procesne opreme koja dovodi do boljeg iskorišćenja čitavog tehnološkog procesa,
  • unapređenje metoda praćenja toka tehnološkog procesa preko uvođenja standardnih procedura, tehničkih standarda, relevantne tehničke dokumentacije i izveštaja koji se po potrebi prezentuju usmeno, u štampanoj i/ili elektronskoj formi,
  • samostalno izvođenje eksperimenata, korišćenje laboratorijske opreme i instrumentalnih metoda za karakterizaciju mehaničko-hemijskih promena na tekstilnim materijalima.

Od specifičnih sposobnosti izdajaju se:

  • prilagođavanje radu u industrijskim uslovima u proizvodnji tekstilnih materijala i proizvoda kombinujući znanja stečena iz drugih srodnih predmeta i disciplina,
  • detaljno poznavanje i razumevanje disciplina predviđenih izbornim područjima sa posebnim akcentom na primenu novih tehnoloških rešenja i postupaka u proizvodnji tekstilnih materijala i proizvoda za različitu namenu (tehnički tekstil, funkcionalni tekstil, medicinski tekstil, tekstil za odevanje itd.),
  • inženjerski pristup rešavanju tehničko-tehnoloških problema kroz sposobnost kritičke analize i sagledavanja parametara i promenljivih bitnih za jedan tehnološki proces,
  • sposobnost uključivanja u rad interdisciplinarnih timova sa ciljem rešavanja inženjerskih problema u praksi.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog