Prijemni.infostud.com


Studijski program - Inženjerstvo materijala

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Tekstilno inženjerstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

OSNOVNE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

INŽENJERSTVO MATERIJALAinzenjerstvomaterijala_osnovne.JPG.jpg

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti inženjerstvo materijala, u zvanju diplomirani inženjer tehnologije. Osnovne studije traju 8 semestara (240 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program Inženjerstvo materijala možete pogledati ovde.

Svrha dodiplomskog programa na studijskom programu Inženjerstvo materijala je da osposobi studente da poseduju odgovarajuću kompetentnost iz široke oblasti materijala koja neće biti ograničena samo na jednu vrstu, već će im omogućiti da mogu da učestovuju i vode procese iz oblasti keramike, metalnih materijala, polimernih materijala i kompozita i koji će da poseduju potrebna znanja da se u toku proizvodnog procesa uspešno suočavaju sa problemima proizvodnje koji uključuju kombinaciju navedenih materijala. Na taj način se školuje inženjer čije je znanje šireg spektra od klasičnog inženjera tehnologije koji se prvenstveno obrazuje za jedan određeni tip materijala. Ovi inženjeri će moći da pronađu angažman u veoma širokim oblastima nauke i industrije, kako tradicionalne, tako i u novim oblastima tehnologije koje sve više traže inženjere koji mogu da kombinuju svoje specijalnosti, a posebno kada je potrebno da se u proizvodni proces uključe različite struke. Inženjer koji ima diplomu studijskog programa Inženjerstvo materijala je osoba koja povezuje sve faze proizvodnog procesa i u stanju je da otprati promene u materijalima od njihovog nastanka do njihove finalne primene.

Studijski program Inženjerstvo materijala kao osnovni cilj ima školovanje inženjera koji su kompetentni da sagledaju celokupan proces proizvodnje, prerade i primene materijala i da se obrazuje inženjer koji je u stanju da odgovori na izazove rada u multidisciplinarnim timovima i da kompetentno sarađuje sa inženjerima drugih struka. Studenti na ovaj način stiču osnovna opšta hemijsko-inženjerska znanja kao i čvrstu osnovu u fundamentalnim naukama, na osnovu čega su u stanju da sagledaju specifičnosti materijala od njihovog osnovnog nivoa - atoma molekula i nadmolekulskih struktura, kao i povezanost ovih parametara sa makroskopskim svojstvima materijala. Na taj način student je osposobljen da uspešno uoči i razreši eventualne probleme tokom proizvodnog procesa, ali i da sagleda uticaje različith prametara na svojstva materijala i njegovo ponašanje tokom perioda primene. Posebno je bitno da se na ovom nivou studija studenti temeljno upoznaju sa principima zaštite životne sredine i uticajem materijala različitih vrsta na nju. Na taj način se obrazuje inženjer koji je od početka svoje profesionalne karijere upoznat sa principima proizvodnje koja pokazuju visok nivo energetske efikasnosti i održivosti.

Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija Inženjerstvo materijala studenti stiču sledeća opšta znanja i kompetencije:

 1. znanja i socijalne i etičke kompetencije za analizu uticaja materijala i tehnoloških procesa na životnu sredinu i zdravlje ljudi u cilju njihove zaštite;
 2. komunikacione i socijalne veštine za jasno formulisanje problema, i pristupa njihovom rešavanju;
 3. kompetencije za samostalni rad i sposobnost za timski rad;
 4. komunikacione i druge veštine za saopštavanje i izlaganje rezultata rada iz svoje oblasti stručnoj i široj javnosti.

Studenti studijskog programa Inženjerstvo materijala poseduju sledeće kompetencije

 1. kvalifikovanost za rad sa širokim spektrom materijala i poznavanje njihovog ponašanja kako tokom proizvodnje i prerade tako i tokom upotrebnog perioda
 2. stručnost u oblasti materijala, keramičkih, polimernih, metalnih i kompozitnih i sposobnost rukovođenja tehnološkim procesima za njihovo dobijanje
 3. sposobnost da učestvuju u multidisciplinarnim timovima u industriji
 4. efikasnost rada i snalaženja u različitim poslovnim situacijama
 5. mogućnost daljeg obrazovanja kako iz uže oblasti inženjerstva materijala, tako i iz drugih oblasti koje pokriva TMF i srodni fakulteti
 6. mogućnost doprinosa široj društvenoj zajednici time što poseduju široka znanja o privredi i privrednim tokovima u zemlji i okruženju.
 7. etičke i stručne kompetencije za donošenje normi za razvoj boljih materijala i efikasnijih tehnoloških procesa zasnovanih na principima zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog