Prijemni.infostud.com


Studijski program - Hemijsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

OSNOVNE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

HEMIJSKO INŽENJERSTVO

Studijski program Hemijsko inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo, u zvanju diplomirani inženjer tehnologije. Osnovne studije traju 8 semestara (240 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program Hemijsko inženjerstvo možete pogledati ovde.

Studijski program osnovnih akademskih studija Hemijsko inženjerstvo je proistekao iz studijskog programa Tehnologija u okviru koga je TMF dugi niz godina obrazovao inženjere hemijske tehnologije koji su se zapošljavali u različitim granama industrije i neproizvodnim organizacijama. Obrazovni programi iz oblasti hemijske tehnologije su se pojavili u XX veku iz potrebe za školovanjem stručnjaka koji će imati kako inženjerska, tako i znanja osnovnih nauka, i to da bi u industrijskim procesima mogli da primenjuju prvenstveno znanja hemije. U Evropi se razvio sistem za obrazovanje inženjera hemijske tehnologije sa pojedinim specijalizacijama za vođenje specifičnih tehnologija kao što su organska i neorganska hemijska tehnologija, tehnologija proizvodnje tekstila, papira, itd. U Americi i Velikoj Britaniji se, međutim, razvijao jedinstven pristup analizi i razvoju svih hemijskih tehnologija kroz obrazovanje hemijskih inženjera.

Obrazovni program na TMF je pratio pristup evropskih škola i obrazovao inženjere tehnologije sa različitim specijalizacijama. Međutim, sa ubrzanim razvojem nauke i tehnologije krajem HH veka, oblast tehnologija se proširila obuhvatajući sada već više različitih oblasti kao što su hemijska tehnologija, informacione tehnologije, nanotehnologije itd. U oblasti hemijske tehnologije je izučavanje pojedinačnih tehnologija postalo necelishodno, tako da se i obrazovni sistemi u ovoj oblasti sada više ne razlikuju. Pri tome je opšteprihvaćen naziv hemijsko inženjerstvo, jerje širi u smislu da sugeriše sveobuhvatni inženjerski pristup nezavisno od specifične tehnologije.

Imajući u vidu dugu tradiciju školovanja inženjera hemijske tehnologije i prateći obrazovne trendove u ovoj oblasti, studijski program Hemijsko inženjerstvo na TMF je prepoznatljiv i usaglašen sa programima iz ove oblasti na vodećim svetskim univerzitetima, kao i sa preporukama Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo. Pri tome, ovaj studijski program je zadržao i specifična obojenja prepoznatljiva u domaćim privrednim organizacijama. Tako se pored hemijskog procesnog inženjerstva studentima nude izborna područja farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska hemijska tehnologija i kontrola kvaliteta.

Na taj način je svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Hemijsko inženjerstvo da obrazuje hemijske inženjere koji će se, s obzirom na multidisciplinarni pristup u obrazovanju, lako zaposliti i uklopiti u rad raznih proizvodnih i neproizvodnih organizacija. Hemijska, petrohemijska, ali i prehrambena i farmaceutska industrija i mnoge druge proizvodne grane se ne mogu zamisliti bez učešća hemijskih inženjera i ovaj studijski program je posebno koncipiran da obrazuje kadrove koji će imati praktična i stručna znanja da održavaju i vode industrijske procese, da rade u razvojno-istraživačkim centrima, na kontroli procesa i kontroli kvaliteta sirovina i proizvoda. Isto tako ovi kadrovi su obučeni i za rad u projektantskim organizacijama na projektovanju i realizaciji proizvodnih procesa, a predstavljaju i nosioce preduzetništva u društvu jer su osposobljeni za osnivanje i vođenje malih i srednjih preduzeća.

Cilj studijskog programa je da obrazuje hemijske inženjere koji će imati stručna znanja za aktivno uključivanje u privredu i društvo kao procesni inženjeri, inženjeri projektanti, inženjeri u kontroli kvaliteta, na održavanju kao i u razvojno-istraživačkim centrima. Pri tome je cilj da studijski program studentima obezbedi jaku osnovu iz fundamentalnih nauka, posebno matematike, fizike i hemije, a zatim i iz inženjerskih disciplina i posebno hemijskog inženjerstva. Takođe, cilj je da se studentima pruže stručna znanja iz pojedinih oblasti hemijskog inženjerstva kao što su hemijsko procesno, farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska hemijska tehnologija i kontrola kvaliteta i da se studenti na taj način osposobe za uključivanje u određenu granu industrije. Isto tako, studijski program obezbeđuje i osnovna znanja iz sociologije, ekonomije i menadžmenta sa ciljem da osposobi studente za sagledavanje principa razvoja privrede i društva i uloge hemijskih inženjera. Studijski program obezbeđuje i osnovna zananja iz projektovanja procesa kao i komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu. Najzad, cilj studijskog programa je i da pruži teorijsku i praktičnu osnovu za dalju stručnu nadgradnju, kao i razvoj analitičkih i kritičkih sposobnosti kao osnove za potencijalni naučnoistraživački rad. 

Savladavanjem studijskog programa Hemijsko inženjerstvo student stiče opšte sposobnosti i kompetencije:

  • sposobnost za analizu problema i samostalno koncipiranje pristupa rešavanju na osnovu povezivanja znanja iz različitih oblasti i sopstvenih sudova;
  • komunikacione, organizacione i socijalne sposobnosti za rukovođenje;
  • sposobnost za primenu metoda, postupaka i procesa istraživanja;
  • sposobnosti za primenu novih ideja i rešenja u praksi;
  • znanje profesionalne etike.

Studenti takođe stiču i specifične stručne sposobnosti iz oblasti hemijskog inženjerstva:

  • specijalizovana teorijska i stručna znanja iz pojedinih oblasti hemijskog inženjerstva kao što su hemijsko procesno, farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska tehnologija i kontrola kvaliteta;
  • -sposobnost za rešavanje složenih problema u hemijsko-inženjerskoj praksi;
  • stručna znanja i sposobnosti potrebna za praćenje, kritičku analizu i primenu inovacija u oblasti hemijskog inženjerstva, kao i za razvoj novih veština u skladu sa razvojem novih tehnologija;
  • kompetencije za kreiranje i sprovođenje principa održivog razvoja privrede i društva.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog