Prijemni.infostud.com


Studijski program - Hemijsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

OSNOVNE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM

HEMIJSKO INŽENJERSTVO

Studijski program Hemijsko inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo, u zvanju diplomirani inženjer tehnologije. Osnovne studije traju 8 semestara (240 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program Hemijsko inženjerstvo možete pogledati ovde.

Studijski program osnovnih akademskih studija Hemijsko inženjerstvo je proistekao iz studijskog programa Tehnologija u okviru koga je TMF dugi niz godina obrazovao inženjere hemijske tehnologije koji su se zapošljavali u različitim granama industrije i neproizvodnim organizacijama. Obrazovni programi iz oblasti hemijske tehnologije su se pojavili u XX veku iz potrebe za školovanjem stručnjaka koji će imati kako inženjerska, tako i znanja osnovnih nauka, i to da bi u industrijskim procesima mogli da primenjuju prvenstveno znanja hemije. U Evropi se razvio sistem za obrazovanje inženjera hemijske tehnologije sa pojedinim specijalizacijama za vođenje specifičnih tehnologija kao što su organska i neorganska hemijska tehnologija, tehnologija proizvodnje tekstila, papira, itd. U Americi i Velikoj Britaniji se, međutim, razvijao jedinstven pristup analizi i razvoju svih hemijskih tehnologija kroz obrazovanje hemijskih inženjera.

Obrazovni program na TMF je pratio pristup evropskih škola i obrazovao inženjere tehnologije sa različitim specijalizacijama. Međutim, sa ubrzanim razvojem nauke i tehnologije krajem HH veka, oblast tehnologija se proširila obuhvatajući sada već više različitih oblasti kao što su hemijska tehnologija, informacione tehnologije, nanotehnologije itd. U oblasti hemijske tehnologije je izučavanje pojedinačnih tehnologija postalo necelishodno, tako da se i obrazovni sistemi u ovoj oblasti sada više ne razlikuju. Pri tome je opšteprihvaćen naziv hemijsko inženjerstvo, jerje širi u smislu da sugeriše sveobuhvatni inženjerski pristup nezavisno od specifične tehnologije.

Imajući u vidu dugu tradiciju školovanja inženjera hemijske tehnologije i prateći obrazovne trendove u ovoj oblasti, studijski program Hemijsko inženjerstvo na TMF je prepoznatljiv i usaglašen sa programima iz ove oblasti na vodećim svetskim univerzitetima, kao i sa preporukama Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo. Pri tome, ovaj studijski program je zadržao i specifična obojenja prepoznatljiva u domaćim privrednim organizacijama. Tako se pored hemijskog procesnog inženjerstva studentima nude izborna područja farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska hemijska tehnologija i kontrola kvaliteta.

Na taj način je svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Hemijsko inženjerstvo da obrazuje hemijske inženjere koji će se, s obzirom na multidisciplinarni pristup u obrazovanju, lako zaposliti i uklopiti u rad raznih proizvodnih i neproizvodnih organizacija. Hemijska, petrohemijska, ali i prehrambena i farmaceutska industrija i mnoge druge proizvodne grane se ne mogu zamisliti bez učešća hemijskih inženjera i ovaj studijski program je posebno koncipiran da obrazuje kadrove koji će imati praktična i stručna znanja da održavaju i vode industrijske procese, da rade u razvojno-istraživačkim centrima, na kontroli procesa i kontroli kvaliteta sirovina i proizvoda. Isto tako ovi kadrovi su obučeni i za rad u projektantskim organizacijama na projektovanju i realizaciji proizvodnih procesa, a predstavljaju i nosioce preduzetništva u društvu jer su osposobljeni za osnivanje i vođenje malih i srednjih preduzeća.

Cilj studijskog programa je da obrazuje hemijske inženjere koji će imati stručna znanja za aktivno uključivanje u privredu i društvo kao procesni inženjeri, inženjeri projektanti, inženjeri u kontroli kvaliteta, na održavanju kao i u razvojno-istraživačkim centrima. Pri tome je cilj da studijski program studentima obezbedi jaku osnovu iz fundamentalnih nauka, posebno matematike, fizike i hemije, a zatim i iz inženjerskih disciplina i posebno hemijskog inženjerstva. Takođe, cilj je da se studentima pruže stručna znanja iz pojedinih oblasti hemijskog inženjerstva kao što su hemijsko procesno, farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska hemijska tehnologija i kontrola kvaliteta i da se studenti na taj način osposobe za uključivanje u određenu granu industrije. Isto tako, studijski program obezbeđuje i osnovna znanja iz sociologije, ekonomije i menadžmenta sa ciljem da osposobi studente za sagledavanje principa razvoja privrede i društva i uloge hemijskih inženjera. Studijski program obezbeđuje i osnovna zananja iz projektovanja procesa kao i komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu. Najzad, cilj studijskog programa je i da pruži teorijsku i praktičnu osnovu za dalju stručnu nadgradnju, kao i razvoj analitičkih i kritičkih sposobnosti kao osnove za potencijalni naučnoistraživački rad. 

Savladavanjem studijskog programa Hemijsko inženjerstvo student stiče opšte sposobnosti i kompetencije:

 • sposobnost za analizu problema i samostalno koncipiranje pristupa rešavanju na osnovu povezivanja znanja iz različitih oblasti i sopstvenih sudova;
 • komunikacione, organizacione i socijalne sposobnosti za rukovođenje;
 • sposobnost za primenu metoda, postupaka i procesa istraživanja;
 • sposobnosti za primenu novih ideja i rešenja u praksi;
 • znanje profesionalne etike.

Studenti takođe stiču i specifične stručne sposobnosti iz oblasti hemijskog inženjerstva:

 • specijalizovana teorijska i stručna znanja iz pojedinih oblasti hemijskog inženjerstva kao što su hemijsko procesno, farmaceutsko, polimerno i elektrohemijsko inženjerstvo, organska i neorganska tehnologija i kontrola kvaliteta;
 • -sposobnost za rešavanje složenih problema u hemijsko-inženjerskoj praksi;
 • stručna znanja i sposobnosti potrebna za praćenje, kritičku analizu i primenu inovacija u oblasti hemijskog inženjerstva, kao i za razvoj novih veština u skladu sa razvojem novih tehnologija;
 • kompetencije za kreiranje i sprovođenje principa održivog razvoja privrede i društva.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva