Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O TMF-uTMF Beograd
Na akreditovanim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (TMF) studenti stiču znanja u najsavremenijim tehnologijama:

 • hemijsko inženjerstvo
 • inženjerstvo zaštite životne sredine
 • biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
 • inženjerstvo materijala
 • metalurško inženjerstvo i
 • tekstilna tehnologija

Studijski programi omogućavaju zapošljavanje u Srbiji kao i širom sveta obzirom da su prilagođeni potrebama srpske privrede i usaglašeni sa svetskim trendovima.

U okviru međunaredne razmene studenata, studentima su na raspolaganju specijalizovane ekskurzije u zemlji i inostranstvu kao i stručne prakse.

U organizaciji studentskog parlamenta TMF organizuje vannastavne aktivnosti prilagođene studentima koje uključuju:

 • žurke
 • učenje stranih jezika
 • obuke za predstavljanje potencijalnim poslodavcima
 • angažovanja u Studentskom Ekopokretu i objavljivanja studentskog lista Tehnolog
 • učešća u nezaboravnim Tehnologijadama i Zaštitijadama
Lična karta fakulteta:
TMF je
 • akreditovana visokoškolska ustanova
 • škola sa dugom tradicijom koja je obrazovala preko 10000 inženjera
 • akreditovana naučno-istraživačka organizacija
 • najuspešnija istraživačka ustanova od svih tehničkih fakulteta na BU
 • projektantska kuća sa velikom licencom za projektovanje u tehnologiji i metalurgiji.

Fakultet sa najrazvijenijim istraživačkim radom TMF, od svih tehničkih fakulteta - Beogradski Univerzitet, uključuje studente svih nivoa u sve vidove istraživanja i na svim studijskim programima su angažovani na međunarodnim i domećim projektima.

Na TMF deluju

TMF je suosnivač Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta BU.

Put u održivi razvoj
TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.

Osnovne akademske studije na TMFTMF Beograd
Na TMF se izvode akademske studije prema principima Bolonjske deklaracije na studijskim programima:

TMF Beograd TMF Beograd


Preuzmite pravilnik za studiranje na osnovnim studijama.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju