Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 0 65.000 3.000 EUR
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65.000 3.000 EUR
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65.000 3.000 EUR
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 65.000 3.000 EUR
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65.000 3.000 EUR
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65.000 3.000 EUR
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65.000 3.000 EUR
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 5500 28.06.2017. 29.06.2017. 03-06.07.2017.

Izdvojene ustanove: