Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 0 65.000 3.000 EUR
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65.000 3.000 EUR
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65.000 3.000 EUR
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 65.000 3.000 EUR
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65.000 3.000 EUR
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65.000 3.000 EUR
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65.000 3.000 EUR
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 5500 28.06.2017. 29.06.2017. 03-06.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Sistematski pregledi

    Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


  • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

    Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


  • Par saveta pre izbora fakulteta

    S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.