Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 195 65.000 3.000 EUR
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 13 65.000 3.000 EUR
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 3 65.000 3.000 EUR
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 51 65.000 3.000 EUR
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 13 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo materijala 19 3 22 5 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 21 65.000 3.000 EUR
Kontrola kvaliteta 17 3 20 18 65.000 3.000 EUR
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 21 65.000 3.000 EUR
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 28 65.000 3.000 EUR
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 22 65.000 3.000 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 42 24 66 0   65.000 EUR
Biohemijsko inženjerstvo 0 2 2 0 65.000 3.000 EUR
Eko-energetsko inženjerstvo 6 1 7 0 65.000 3.000 EUR
Farmaceutsko inženjerstvo 0 2 2 0 65.000 3.000 EUR
Hemijsko procesno inženjerstvo 1 3 4 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 11 4 15 0 65.000 3.000 EUR
Kontrola kvaliteta 0 3 3 0 65.000 3.000 EUR
Prehrambena biotehnologija 1 4 5 0 65.000 3.000 EUR
Tehnologije konzervisane hrane 9 3 12 0 65.000 3.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 5500 28.06.2017. 29.06.2017. 03-06.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 5500 7.9.2017. 8.9.2017. 12-14.9.2017.

Izdvojene ustanove: