Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju iz predmeta Matematika ili Hemija. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Redosled kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, s tim da kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova.

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Fakultet svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu, koja se odvija tokom aprila i juna. Raspored održavanja pripremne nastave može se pogledati na web stranici Fakulteta. Za pripremu prijemnog ispita postoji Zbirka zadataka, koju možete preuzeti ovde. Zadaci na prijemnom ispitu identični su onima koji se nalaze u ovoj Zbirci.

Sve informacije vezane za upis, polaganje prijemnog ispita, kao i studiranje na Tehnološkom fakultetu, možete dobiti na gore navedenim brojevima telefona i e-mail adresama, kao i na Facebook grupi Fakulteta koja je vezana za upis: https://www.facebook.com/groups/1507497302850181/.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 0 65.000 3.000 EUR
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65.000 3.000 EUR
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65.000 3.000 EUR
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 65.000 3.000 EUR
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65.000 3.000 EUR
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65.000 3.000 EUR
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65.000 3.000 EUR
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65.000 3.000 EUR
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65.000 3.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 5500 28.06.2017. 29.06.2017. 03-06.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Sistematski pregledi

    Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


  • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

    Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


  • Par saveta pre izbora fakulteta

    S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.