Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Budi brend – Budi tehnolog

Tehnološki fakultet Novi Sad svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima.

Kvalitet studiranja na Tehnološkom Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove oblasti u Srbiji.

 

Šta to znači?

Znači da Tehnološki Fakultet Novi Sad raspolaže sa dovoljnim bojem nastavnika, saradnika, adekvatnim prostorom, opremom kao i studijskim programima, te stoga svake godine može upisati 255 studenata na osnovne akademske, 151 studenta na master akademske, 36 studenata na specijalističke akademske i 71 studenta na doktorske studije.

Nastava na Fakultetu odvija se u putem auditornih predavanja, laboratorijskih i računskih vežbi, pogonskih vežbi, a svi studijski programi imaju i obaveznu stručnu praksu, koju studenti mogu odraditi u industriji.

Šta je sve potrebno da bi upisao Tehnološki fakultet Novi Sad?

Uslovi i način upisa studenata na akreditovane studijske programe Fakulteta definisani su Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

 

Za koji se studijski program odlučiti?

Tehnološki fakultet nastavu na osnovnim akademskim studijama organizuje na pet studijskih programa, od kojih su tri modulirana sa ukupno osam modula.

 

Kako sve to izgleda?

Svaki piktogram predstavlja po jedan modul, redom kao u dijagramu. Klikom na neki od njih možete pogledati nešto više o svakom modulu.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog