Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

  • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta:

  1. Matematika,
  2. Fizika,
  3. Hemija,
  4. Osnovi ekonomije.

Kandidati po izboru mogu polagati prijemni ispit i iz više od jednog predmeta, a boduje se predmet na kome je postignut najveći broj bodova.

 

Sve relevantne informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije u okviru Tehničkog fakulteta u Boru dostupne su putem sajta na adresi upis.tfbor.bg.ac.rs.

 

 

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Tehnički fakultet u Boru 200 40 240 145 50.000 2.000 EUR 0
Inženjerski menadžment 100 20 120 76 50.000 2.000 EUR 0
Metalurško inženjerstvo 17 3 20 19 50.000 2.000 EUR 0
Rudarsko inženjerstvo 33 7 40 24 50.000 2.000 EUR 0
Tehnološko inženjerstvo 50 10 60 26 50.000 2.000 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Tehnički fakultet u Boru 62 36 98 0 50.000 2.000 EUR 0
Inženjerski menadžment 28 16 44 0 50.000 2.000 EUR 0
Metalurško inženjerstvo 0 3 3 0 50.000 2.000 EUR 0
Rudarsko inženjerstvo 7 7 14 0 50.000 2.000 EUR 0
Tehnološko inženjerstvo 27 10 37 0 50.000 2.000 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 4000 27-28.06.2017. 29.06.2017. 11-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-4.9.2017. 4000 6-7.9.2017. 8.9.2017. 14-16.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog