Prijemni.infostud.com


Studijski program - Tehnološko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Ekonomija, Matematika,

Gradovi: Bor

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Tehnološko inženjerstvo realizuje se na prvom (nivou) stepenu (osnovne akademske studije), drugom stepenu (master akademske studije) i trećem stepenu (doktorske akademske studije).

Na osnovnim studijama studijski program Tehnološko inženjerstvo sada ima dva modula (profila): modul Neorganska hemijska tehnologija i modul Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Završetkom prvog stepena akademskih studija studijskog programa Tehnološko inženjerstvo stiče se stručni naziv „diplomirani inženjer tehnologije“.

Diplomirani inženjeri tehnologije za neorgansku hemijsku tehnologiju i master inženjeri tehnologije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka neorganskoj hemijskoj tehnologiji se zapošljavaju u hemijskoj industriji (proizvodnja kiselina, baza, soli, veštačkih đubriva, cementa, stakla, mkeramike, pigmenata i boja, na tretmanima voda, na zaštiti životne sredine i dr.). Mogu takođe raditi na kontroli tehnoloških procesa i u raznim naučnim i istraživačkim ustanovama i obrazovanju.

Diplomirani inženjeri tehnologije za inženjerstvo zaštite životne sredine i master inženjeri tehnologije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka inženjerstvu zaštite životne sredine se zapošljavaju u velikom broju firmi i državnih institucija na poslovima praćenja kvaliteta životne sredine, kontroli uticaja zagađivanja životne sredine, izboru tehnologija zaštite životne sredine, izboru lokacija za skladištenje i odlaganje otpada, ispitivanju zagađenosti (tla, vode i vazduha), na kontroli tehnoloških procesa u fabrikama, na obradi otpadnih industrijskih voda i gasova, kao i na rekultivaciji zemljišta. Ovi stručnjaci se zapošljavaju i u javnim komunalnim službama, naučno-istraživačkim, razvojnim i obrazovnim ustanovama, zatim kao nadzorni organi u inspektoratima i ministarstvima i dr.

 

Informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru možete dobiti putem sajta upis.tfbor.bg.ac.rs.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva