Prijemni.infostud.com


Studijski program - Metalurško inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Metalurgija, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Ekonomija, Matematika,

Gradovi: Bor

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Metalurško inženjerstvo realizuje se na prvom (nivou) stepenu (osnovne akademske studije), drugom stepenu (master akademske studije) i trećem stepenu (doktorske akademske studije).

Studije metalurgije na Tehničkom fakultetu u Boru takođe imaju dugu tradiciju. I na Odseku za metalurgiju, kao i na odseku za rudarstvo, nastava počela još 1961. godine. Diplomu inženjera metalurgije do sada je ponelo skoro 1000 studenata Fakulteta.

Na osnovnim studijama studijski program Metalurško inženjerstvo sada ima dva modula (profila): modul Ekstraktivna metalurgija i modul Prerađivačka metalurgija.

Završetkom prvog stepena akademskih studija studijskog programa Metalurško inženjerstvo stiče se stručni naziv „diplomirani inženjer metalurgije“.

Diplomirani inženjeri metalurgije za ekstraktivnu metalurgiju i master inženjeri metalurgije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka ekstraktivnoj metalurgiji se zapošljavaju u topionicama i elektrolizama obojenih metala, železarama i čeličanama, u postrojenjima za valorizaciju sekundarnih metalnih sirovina, kao i u naučno-istraživačkim, razvojnim i obrazovnim ustanovama.

Diplomirani inženjeri metalurgije za prerađivačku metalurgiju i master inženjeri metalurgije koji su se kroz izborne predmete usmerili ka prerađivačkoj metalurgiji se zapošljavaju u livnicama, valjaonicama, kovačnicama, alatnicama, pogonima za termičku obradu metala, pogonima za proizvodnju i oblikovanje metalnih prahova (sintermetalurški pogoni), fabrikama žica, kablova, cevi i drugim fabrikama iz oblasti dobijanja i prerade legura crnih, obojenih metala i plemenitih metala, u odelenjima kontrole kvaliteta, u institutima za istraživanje i razvoj materijala i u drugim naučnim i obrazovnim ustanovama.

 

Informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru možete dobiti putem sajta upis.tfbor.bg.ac.rs.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva