Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine kao Rudarsko-metalurški fakultet sa dva odseka – rudarskim i metalurškim.

Danas, Fakultet ima četiri akreditovana studijska programa na sva tri nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije):  

 • rudarsko inženjerstvo (moduli: podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina priprema mineralnih sirovina, reciklažne tehnologije i održivi razvoj),
 • metalurško inženjerstvo (moduli: ekstraktivna metalurgija, preradjivačka metalurgija),
 • tehnološko inženjerstvo (neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine) i
 • inženjerski menadžment (poslovni menadžment i informacione tehnologije). 

 

Akreditacija

Fakultet je akreditovan i kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, rudarstvo, tehnologija i menadžment, što potvrdjuju brojni nacionalni i medjunarodni projekti na kojima su istraživači sa Fakulteta uključeni, kao i značajan broj radova u visokorangiranim medjunarodnim časopisima i veliki broj citata, a u novije vreme je značajno inovirana i oprema za naučno-istraživački rad (o istraživačkim potencijalima i aktivnostima više detalja se može naći na sajtu Centra za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu http://www.ctt.bg.ac.rs/s2b/search.php?page=7).

 

Međunarodna saradnja i naučni skupovi

Fakultet ima i razvijenu medjunarodnu saradnju i član je dve medjunarodne akademske mreže (Resita network i MetNet), a u okviru izdavačke aktivnosti publikuje četiri časopisa “Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ (nalazi se na SCIe listi); „Serbian Journal of Management“; „Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining“; i „Reciklaža i održivi razvoj“.

Organizator je nekoliko naučnih skupova

 • International October Conference on Mining and Metallurgy,
 • International Conference „Ecological Truth“,
 • International May Conference on Strategic Management,
 • Simpozijuma "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj",
 • Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, International Symposium on Environmental and Material Flow Management, kao i pratećih studentskih simpozijuma i konferencija nacionalnog i medjunarodnog karaktera.

 

Uslovi za studiranje

Fakultet raspolaže dobro opremljenom Bibliotekom, kao i adekvatnom informatičkom podrškom i računarskim učionicama, a u okviru Fakulteta postoji i bogata Mineraloška zbirka. Opšti kvalitet uslova za studiranje pojačan je i postojanjem Studentskog centra u Boru, koji ima izuzetne smeštajne kapacitete sa pratećim sadržajima (http://www.studentskicentarbor.com/). 

 

 

Više detalja o Tehničkom fakultetu u Boru može se naći na sajtu: http://www.tfbor.bg.ac.rs/.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Sistematski pregledi

  Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


 • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

  Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


 • Par saveta pre izbora fakulteta

  S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.