Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine kao Rudarsko-metalurški fakultet sa dva odseka – rudarskim i metalurškim.

Danas, Fakultet ima četiri akreditovana studijska programa na sva tri nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije):  

 • rudarsko inženjerstvo (moduli: podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina priprema mineralnih sirovina, reciklažne tehnologije i održivi razvoj),
 • metalurško inženjerstvo (moduli: ekstraktivna metalurgija, preradjivačka metalurgija),
 • tehnološko inženjerstvo (neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine) i
 • inženjerski menadžment (poslovni menadžment i informacione tehnologije). 

 

Akreditacija

Fakultet je akreditovan i kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, rudarstvo, tehnologija i menadžment, što potvrdjuju brojni nacionalni i medjunarodni projekti na kojima su istraživači sa Fakulteta uključeni, kao i značajan broj radova u visokorangiranim medjunarodnim časopisima i veliki broj citata, a u novije vreme je značajno inovirana i oprema za naučno-istraživački rad (o istraživačkim potencijalima i aktivnostima više detalja se može naći na sajtu Centra za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu http://www.ctt.bg.ac.rs/s2b/search.php?page=7).

 

Međunarodna saradnja i naučni skupovi

Fakultet ima i razvijenu medjunarodnu saradnju i član je dve medjunarodne akademske mreže (Resita network i MetNet), a u okviru izdavačke aktivnosti publikuje četiri časopisa “Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ (nalazi se na SCIe listi); „Serbian Journal of Management“; „Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining“; i „Reciklaža i održivi razvoj“.

Organizator je nekoliko naučnih skupova

 • International October Conference on Mining and Metallurgy,
 • International Conference „Ecological Truth“,
 • International May Conference on Strategic Management,
 • Simpozijuma "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj",
 • Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, International Symposium on Environmental and Material Flow Management, kao i pratećih studentskih simpozijuma i konferencija nacionalnog i medjunarodnog karaktera.

 

Uslovi za studiranje

Fakultet raspolaže dobro opremljenom Bibliotekom, kao i adekvatnom informatičkom podrškom i računarskim učionicama, a u okviru Fakulteta postoji i bogata Mineraloška zbirka. Opšti kvalitet uslova za studiranje pojačan je i postojanjem Studentskog centra u Boru, koji ima izuzetne smeštajne kapacitete sa pratećim sadržajima (http://www.studentskicentarbor.com/). 

 

 

Više detalja o Tehničkom fakultetu u Boru može se naći na sajtu: http://www.tfbor.bg.ac.rs/.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva