Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Priprema za prijemni ispit iz Matematike na Šumarskom fakultetu

Kurs je namenjen kandidatima koji žele da na prijemnom ispitu za upis na Šumarski fakultet polažu test iz Matematike. Kurs obuhvata nastavu tokom 2 subote po 4 časa, dakle ukupno 8 časova.

 

Termini održavanja kursa:

  • subota 27. maj 2017. godine, 12-16 časova
  • subota 03. jun 2017. godine, 12-16 časova

 

Mesto:

Šumarski fakultet u Beogradu, Kneza Višeslava 1, Amfiteatar

 

Prijava:

Kandidati se prijavljuju elektronski na adresu smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs najkasnije do 24. maja 2017. godine.

Na prvi čas doneti dokaz o uplati naknade za materijalno-administrativne troškove u iznosu od 3 000,00 dinara.

Uplatu izvršiti na žiro račun Šumarskog fakulteta 840-1878666-24, poziv na broj: 19-02268- 742121-74-04-940 sa svrhom uplate: pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike.

 

Način pohađanja kursa:

Na kursu se rešavaju zadaci iz Priručnika za polaganje prijemnog ispita iz matematike, autor dr Slobodanka Mitrović.

Detaljnije informacije o kursu se mogu dobiti kontaktom preko smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs.

 

Pripreme za prijemni test Prostor i oblik na TMP odseku za upis studija u školsku 2017/2018

Odsek za tehnoloije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje pripremni kurs za prijemni test Prostor i oblik.

 

Opšte informacije o kursu: 

Kurs je namenjen kandidatima koji žele da na prijemnom ispitu za upis na TMP odsek polažu test Prostor i oblik. Pripremna nastava se održava u 4 bloka od po 4 časa tj. ukupno 16 časova. 

 

Vreme održavanja kursa:

  • subota, 20. maj 2017. godine, 10 - 13:15 časova
  • subota, 27. maj 2017. godine, 10 - 13:15 časova
  • subota, 03. jun 2017. godine, 10 - 13:15 časova
  • subota, 10. jun 2017. godine, 10 - 13:15 časova 

 

Mesto:

Šumarski fakultet u Beogradu
Kneza Višeslava 1
sala 71a (učionica u prizemlju zgrade)

 

Prijava:

Kandidat se prijavljuje tako što pošalje svoje ime i prezime, kao i naziv srednje škole koju pohađa ili koju je završio, na mejl projektovanje@sfb.bg.ac.rs, najkasnije do 19. maja 2017. godine.

Na prvi čas je potrebno doneti i dokaz o uplati naknade za materijalno-administrativne troškove priprema, u iznosu od 2400 dinara. Nadoknada se odnosi na svih 16 časova i uplaćuje se na žiro račun Šumarskog fakulteta br. 840-1878666-24, poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940, a sa svrhom uplate - pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita Prostor i oblik.

 

Način pohađanja kursa: 

Nastava se izvodi rešavanjem zadataka iz Priručnika za polaganje prijemnog ispita na TMP odseku – Prostor i oblik uz pomoćna nastavna sredstva i prezentaciju. Kandidatima je potreban sledeći materijal: priručnik „Prostor i oblik“, sveska ili papir A4 formata, grafitna olovka, gumica i komplet lenjira.

Detaljnije informacije o kursu se mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/3053-835 ili preko mejla: projektovanje@sfb.bg.ac.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog