Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija.

Izbor kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih i diplomskih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Stomatološki fakultet u Beogradu 200 95 295 732 180.000 3.600 EUR
Integrisane akademske studije stomatologije 185 30 215 665 180.000 5.000 EUR
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 432.000 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 30 30 6 70.000 3.600 EUR
Zubni tehničar - protetičar 15 15 30 61 180.000 5.000 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Stomatološki fakultet u Beogradu 0 39 39 18 70.000 3.600 EUR
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 17 432.000 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 19 19 1 70.000 3.600 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-25.6.2016. 6000 30.6.2016. 1.7.2016. 11-12.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 6000 5.9.2016. 6.9.2016. 12.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog