Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet Educons


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Akademija klasičnog slikarstva 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet ekološke poljoprivrede 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet informacionih tehnologija - FINTECH 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet poslovne ekonomije 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet za digitalnu produkciju 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet za projektni i inovacioni menadžment 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet za studije bezbednosti 0(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet zaštite životne sredine 0(0) 0 0.00 0 0.00
Učiteljski fakultet 0(0) 0 0.00 0 0.00