Prijemni.infostud.com


Opšte informacije


Istorijat

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina koji se nalazi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu jedina je državna visokoškolska ustanova u srednjebanatskom okrugu. Fakultet je osnovan 1974. godine pod nazivom Pedagoško-tehnički fakultet, a od 1986. godine radi pod sadašnjim imenom. Tokom svog tridesetšestogodišnjeg postojanja Fakultet je doživljavao transformacije na razvojnom planu u skladu sa društvenim promenama i potrebama sredine. U nastojanju da se priključi aktuelnim procesima evropskog sistema visokog obrazovanja usaglašavao je postojeće studijske programe sa standardima koji su propisani od strane nadležnih ministarstava.

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku delatnost kao osnovne komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno-istraživačkog rada.

KONKURS ZA STUDIJE


Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu objavljuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017. godinu.

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet realizuje nastavu na četiri akreditovana studijska programa:

Tehnički fakultet

OPŠIRNIJE

Više informacija o upisu može se dobiti na sajtu Fakulteta (www.tfzr.rs), putem e-mail-a (upis@tfzr.rs) ili na kontakt telefone:

Menadžer upisa: +381 63 531-636
Studentska služba:+ 381 23 550 530

e-nastavae - nastava za pripremu polaganja prijemnog ispita iz matematike potpuno besplatno

Prema dostupnim podacima naš Fakultet je među prvima u Srbiji sa ovakvim projektom. Svi zainteresovani za upis na Fakultet moći će da od kuće i potpuno besplatno pohađaju pripremnu nastavu i tako se kvalitetnije pripreme za prijemni ispit.

 

Zašto izabrati Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”?


Tehnički fakultet   Tehnički fakultet  

 

Zato što Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” povezuje tradiciju, inovaciju, akademsku snagu, intelektualnu radoznalost, individualno traganje i društvenu odgovornost.

Zato što se u toku studija na ovom fakultetu studenti mogu oslanjati na profesore odabrane ne samo po stručnim sposobnostima već i na osnovu njihovog odnosa prema pozivu koji su odabrali.

Zato što je vreme provedeno na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu vreme za eksperimentisanje i proširivanje znanja, vreme za razvoj prijateljstava koja mogu trajati čitavog života, vreme za preobražaj srednjoškolaca u odrasle ljude sa sopstvenim stavovima i mišljenjem.

Zato što je vizija ovog Fakulteta postizanje i održavanje visoke pozicije u društvu najboljih.

 

Za informacije svim budućim studentima na raspolaganju su

Fakultetski marketing tim
Mob. tel. +381 63 531 636
E-mail: upis@tfzr.rs
Studentska služba fakulteta
Tel.: +381 23 550 515
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

    Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


  • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

    Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


  • Od A do Š o onlajn učenju

    Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju