Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za menadžment - Zaječar


    Park šuma Kraljevica bb, Zaječar


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za menadžment - Zaječar 0 180 180 0   1.000 EUR
Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta 0 50 50 0 0 1.000 EUR
Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta – studije na daljinu 0 15 15 0 0 1.000 EUR
Osnovne akademske studije ekonomije 0 50 50 0 0 1.000 EUR
Osnovne akademske studije ekonomije – studije na daljinu 0 15 15 0 0 1.000 EUR
Osnovne strukovne studije – Menadžment i biznis 0 50 50 0 0 1.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi: