Saveti studenata

 

» Ime
» Prezime
» Email
» Telefon
» Datum rođenja
» Pol
Muški
Ženski
» Univerzitet
» Fakultet
» Smer
Saveti studenata
 
 
» 1. Koje si godine upisao/la studije?
 
 
 
» 2. Koliko ispita ili ECTS kredita je potrebno za uslov?
 
 
 
» 3. Koji je najkompleksniji predmet / ispit na prvoj godini?
 
 
 
» 4. Da li su predavanja i vežbe obavezni? Koliko pomažu u spremanju ispita?
 
 
 
» 5. Koliko su dostupne knjige (da li je obavezno kupovati originale, da li postoje knjige koje je izdao fakultet / škola ili se ispit sprema iz šire literature, skripti, knjiga drugih profesora i slično...)? Kako se do njih dolazi?
 
 
 
» 6. Da li su vam omogućene konsultacije sa profesorima? Kako one funkcionišu?
 
 
 
» 7. Koji metod učenja preporučuješ (par meseci pred ispit ili redovno tokom cele godine ili preporučuješ redovno praćenje nastave pa intenzivnije učenje pred ispit...)?
 
 
 
» 8. Šta misliš - ko najbrže ili najlakše završava ove studije? Onaj ko prati nastavu, redovno uči, razmišlja a ne štreba ili onaj ko ume da se snađe (uči po kombinacijama minimalno koliko treba za prolaz, prepiše ili sl.)?
 
 
 
» 9. Koliko su ove studije vremenski zahtevne? Da li imaš vremena za privatne stvari, honorarni posao ili nešto slično?
 
 
 
» 10. Da li preporučuješ neke vannastavne aktivnosti (uključivanje u projekte, studentske organizacije, prakse..) i koje?
 
 
 
» 11. Koji savet bi dao/la novim brucošima (vezano za neki ispit, studije uopšte, koje predmete da ne ostavljaju za vijanje uslova...)?
 
 
 
» 12. Šta bi preporučio/la novim brucošima da nikako ne rade?
 
 
 
» 13. Koji je tvoj opšti utisak o fakultetu? ( o težini fakulteta, kvalitetu nastave, opremljenosti, mišljenje o profesorima...)?
 
 

 
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije