Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava iz matematike za upis na Saobraćajni fakultet

Prijava za pripremnu nastavu iz Matematike za upis na Saobraćajni fakultet i druge tehničke fakultete  je u toku.

Časovi se održavaju subotom, u grupama od najviše 25 polaznika. Pripremna nastava traje 42 časa.

Predviđeno je da se kurs završi do 15. 06. 2017.g. Cena  pripremne nastave (uključena je zbirka zadataka)  je  25.000,00 din. ako se plaća odjednom do 14.01.2017.g. ili na rate 30.000,00 din. (odmah 10.000,00, druga rata do kraja februara 10.000,00 i treća do kraja marta 10.000,00 dinara).

Nastavu drže profesori i asistenti SF-a sa Katedre za opštu i primenjenu matematiku Saobraćajnog fakulteta. U okviru kursa predviđen je i probni test, na kome će slušaoci moći da provere stečeno znanje.

Polaznici pripremen nastave imaju mogućnost polaganja besplatnog probnog prijemnog.

U toku kursa slušaoci dobijaju domaće zadatke i zadatke za samostalno prorađivanje i utvrđivanje gradiva. Polaznici kursa dobijaju i Zbirku zadataka sa rešenim zadacima sa prijemnih ispita iz Matematike.

Za časove Pripremne nastave i dodatne informacije, možete se prijaviti i informisati na telefon 011/ 3091-250 ili 011/3091-253 ili na e-mail vicedean.std@sf.bg.ac.rs ili d.vujin@sf.bg.ac.rs

 

Žiro račun Fakulteta je:

840-1443666-83


primalac:

Saobraćajni fakultet Beograd

Šifra plaćanja: 189

Model: 97 Pozivi na broj: 20-80 pripremna nastava


Izdvojene ustanove: