Prijemni Infostud.com - Vredi studirati


Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji je kao učenik 4. razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju iz matematike, fizike ili hemije, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Prijemni ispit vrednuje se u tom slučaju maksimalnim brojem bodova.

Polaže se po izboru ispit iz:

  1. matematike,
  2. fizike,
  3. hemije.
Ako kandidat polaže dva ispita računaće se onaj na kome je ostvario više bodova.

Ispit je pismenii traje 3 (tri) sata efektivno.