Prijemni.infostud.com
  • Statistike upisa (prvi upisni rok 2015/2016)


  • Informacije su preuzete sa zvaničnih sajtova fakulteta/škola i prenose se rezultati samo za one fakultete/škole koji ih objave u elektronskoj formi. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.
  • Adobe ® Acrobat Reader(v8.1.2 ~22mb)

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita

Univerzitet u Kragujevcu - rezultati prijemnog ispita