Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O nama:

Ko ako ne TI?

Postani vrhunski IT inženjer sa dobrom platom, sigurnim zaposlenjem i priznatom diplomom jednog od najboljih računarskih fakulteta kod nas. Na Računarskom fakultetu dobićeš kvalitetna, primenjiva i moderna znanja iz najtraženije oblasti današnjice. Učeći na najnovijim studijskim programima bićeš u mogućnosti da nađeš sigurno zaposlenje čak i pre diplomiranja.

Zašto baš RAF?

Kvalitetno i primenjivo znanje: sticaćete znanja i veštine neophodne za samostalni rad, ali i nastavak profesionalnog usavršavanja i naučno- istraživačkog rada.

Siguran posao: s obzirom na dinamiku razvoja IT-ja kod nas i u svetu, izabrali ste oblast u kojoj nema čekanja na posao. Na osnovu iskustva naših diplomiranih studenata, zaposlenje se najčešće nalazi još u toku studija u zemlji i inostranstvu.

Studijski programi po svetskim standardima i međunarodno priznati sertifikati: studijski programi prate svetske trendove u IT-ju, a stiču se znanja i veštine neophodne za dobijanje svetski priznatih sertifikata (Microsoft, Cisco, CompTIA, …).

Naučno-istraživački i praktičan rad: naši studenti stečena znanja odmah primenjuju na realnim projektima, a za one koji bi da se bave naučno-istraživačkim radom omogućeno je da učestvuju u istraživanjima naših eminentnih stručnjaka iz oblasti računarskih nauka, računarskog inženjerstva i informacionih tehnologija.

Besplatno školovanje: Računarski fakultet podržava mlade i talentovane programere tako što im omogućava besplatno četvorogodišnje školovanje, ukoliko imaju nagrade sa prestižnih domaćih i inostranih takmičenja.

Rad u malim grupama: na softverskim projektima obično zajednički radi grupa ljudi organizovana kao tim, zato naši studenti od početka studija savladavaju veštine efikasnog timskog rada.

 

Akreditacija i dozvola za rad - 2014

U procesu reakreditacije 2014. godine Računarski fakultet je akreditovao 11 studijskih programa u tri naučna polja. 

 

Studijski programi

Prirodno-matematičko polje

Tehničko-tehnološko polje

Umetničko polje

Naziv studijskog programa

Zvanje koje se stiče

Naziv studijskog programa

Zvanje koje se stiče

Naziv studijskog programa

Zvanje koje se stiče

Osnovne strukovne studije

 

 

Informacione tehnologije

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

 

 

Osnovne akademske studije

Računarske nauke

Diplomirani informatičar

Računarsko inženjerstvo

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva

Računarski dizajn

Diplomirani dizajner

Master akademske studije

Računarske nauke

Master informatičar

Računarsko inženjerstvo

Master inženjer elektrotehnike i računarstva

Računarski dizajn

Master dizajner

Softversko inženjerstvo

Informacioni sistemi

Doktorske studije

Računarske nauke

Doktor nauka – računarske nauke

Računarsko inženjerstvo

Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo

 

 

 

 

Računarski fakultet (RAF) se nalazi  pri Univerzitetu Union, osnovala je firma CET Computer Equipment and Trade iz Beograda 2003 godine i  prvu generaciju studenata upisao je školske 2003/04 godine.

Firma CET je takodje osnivač prve i jedine privatne Računarske gimnazije koja je počela sa radom školske 2005/2006 godine upisom prve generacije studenata u prvi razred. Takodje, u okviru kompanije CET, nalazi se škola računara, prodaja licencnog softvera,  kao i  dve izdavačke kuće: Portalibris i CET izdavačka kuća kompjuterske literature.

RAF je privatni fakultet na kome se studira računarstvo kao osnovna disciplina i nalazi se u samom srcu Beograda, u  Knez Mihailovoj ulici 6, VI sprat. Fakultet koji nudi znanje koje je odmah primenljivo, koje prenosi nastavnički kadar, koji osim akademskog poseduje i bogato praktično iskustvo. Pored osnovnih akademskih studija, RAF nudi i master studije, kao i osnovne strukovne studije.

Tokom školske godine fakultet organizuje mnogobrojne sekcije kao što su: robotika, ‘’gaming’’ sekcija, SUS Sport Raf . Takodje studenti RAF-a imaju imaju mogućnost da polažu specijalističke ispite za dobijanje profesionalnih sertifikata kao što su Cisko sertifikati CCNA i CCNP i Microsoft-ov sertifikat MCSE.

Broj studenata u jednoj grupi na predavanjima (bez računara) je najviše 50, a na računarskim vežbama najviše 24, s tim da na jednom računaru na vežbama radi samo jedan student. Svi predmeti su jednosemestralni.

Fakultet raspolaže sa 12 klimatizovanih učionica i 150 računara, uključujući tu i servere sa 64-bitnim procesorima. Koriste se operativni sistemi MS Windows, Digital Unix, OpenVMS AXP, Solaris i Linux. Fakultet ima razvijenu mrežnu infrastrukturu (1000BaseT i IEEE 802.11b/g) podržanu opremom Cisco, Zyxel i Allied Telesyn, kao i brzi optički link prema Internet provajderu kapaciteta 100 Mb/s, sa softverskim ograničenjem na 5 Mb/s. Fakultet koristi isključivo licencirani softver.

Broj upisanih studenata RAF-a od početka rada fakulteta 2003/04 godine broji 390 studenata. Godine 2008. diplomirala je prva generacija studenata osnovnih akademskih studija, i svih 27 diplomiranih studenata RAF-a nije dugo čekalo na poziv od velikih svetskih i domaćih kompanija kao što su Google, Telekom Srbija, Fakultet za dizajn, Beogradska berza (sektor za IT), Spinaker, Sky Communications, Kablovski internet provajder Radijus Vektor, Halcom EBB. Ostali diplomci su se odlučili na dodatno usavršavanje u inostranstvu, kao što su master studije u Notingemu i Shefield-u.

 

Studije:
  1. Osnovne akademske studije
  2. Master studije
  3. Osnovne strukovne studije
  4. Doktorske studije

 

Zašto upisati RAF?

  • Zato što daje znanje koje je odmah primenljivo
  • Zato što daje univirzitetsku diplomu
  • Zato što školuje studente po najnovijim studijskim programima
  • Zato što ima nastavnički kadar koji, osim akademskog, poseduje i bogato praktično iskustvo
  • Zato što ima najbolju računarsku opremu namenjenu studentima
  • Zato što ima najbolju i najjefikasniju studentsku službu
  • Zato što studenti imaju neograničen pristup fakultetskim resursima
  • Zato što stipendira najbolje studente

Informator mozete preuzeti  ovde:
(http://www.raf.edu.rs/docs/RAF_Informator.pdf)

 

Akreditacija za naučnoistraživačku delatnost:

Odlukom Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (021-01-61/113 od 22.09.2008.) Računarski fakultet Univerziteta Union akreditovan je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava sve uslove propisane u članu 5 i članu 10 Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog