Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Prirodno-matematički fakultet organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz Biologije i Hemije. 

 

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Biologije

Institut za biologiju i ekologiju organizuje: 

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz Biologije, za buduće studente osnovnih akademskih studija biologije i Osnovnih akademskih studija ekologije.

Pripremna nastava će biti realizovana subotom (prvi termin 18.03.2017. godine) u sali A-I-7 na prvom spratu Instituta za biologiju i ekologiju PMF-a, sa početkom u 10.00 časova i trajaće tri školska časa. Pripremnu nastavu realizuju nastavnici i saradnici Instituta za biologiju i ekologiju. Nastava je besplatna za sve polaznike, polaznici mogu pohađati nastavu u svim ili samo u odabranim terminima, bez prethodnog prijavljivanja.

Ostale informacije i plan realizacije možete pogledati na sajtu Instituta za biologiju i ekologiju http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/index.html.

 

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Hemije

Institut za hemiju organizuje:

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz Hemije za buduće studente osnovnih akademskih studija.

Pripremna nastava će biti realizovana subotom (prvi termin 04.03.2017. godine) u sali A-I-21 na prvom spratu, desno krilo Instituta za hemiju, glavna zgrada PMF-a, sa početkom u 12.30 časova i trajaće dva školska časa. Pripremnu nastavu realizuju nastavnici i saradnici Instituta za hemiju. Nastava je besplatna za sve polaznike, polaznici mogu pohađati nastavu u svim ili samo u odabranim terminima, bez prethodnog prijavljivanja.

Raspored pripremne nastave:

Datum Tematska jedinica
04.03

1. Struktura atoma i periodni sistem elemenata

2. Hemijska veza

11.03.

3. Hemijske reakcije. Izračunavanje na osnovu hemijskih reakcija

4. Energetske promene u hemijskim reakcijama

5. Brzina hemijske reakcije. Ravnoteža

18.03.

6. Oksido-redukcione reakcije

7. Jonske reakcije

25.03.

8.Rastvori, koncentracija rastvora

9. Koligativne osobine rastvora

10. Koloidi

01.04.

11. Kiseline i baze

12. Stepen disocijacije, konstanta disocijacije

13. rN i rON

08.04.

14. Soli. Hidroliza soli

15. Puferi

22.04.

16. Elektrohemija

17. Osobine elemenata i jedinjenja

06.05.

18. Ugljovodonici

19. Alkilhalogenidi

13.05.

20.Alkoholi i fenoli

21. Aldehidi i ketoni

20.05.

22. Karboksilne kiseline i supstituisane karboksilne kiseline

23. Derivati karboksilnih kiselina

24. Derivati ugljene kiseline

27.05.

25. Jedinjenja sumpora

26. Amini i nitro jedinjenja

03.06.

27. Heterociklična jedinjenja

28. Lipidi

10.06.

29. Aminokiseline

30. Proteini

17.06.

31. Monosaharidi

32. Disaharidi i polisaharidi

24.06.

KONSULTACIJE


Izdvojene ustanove: