Opšte tematski seminariStatistika prethodnih upisa (2006/2007) - Više škole u Beogradu

Tabela je kreirana na osnovu rang listi fakulteta. Naknadna proširenja rang listi, neupisivanje kandidata koji su bili ostvarili pravo na upis i eventualna neka druga pomeranja nisu uzeta u obzir. Ipak ovaj pregled daje dobru orijentacionu sliku o mogućnostima upisa na pojedine fakultete i smerove. Statistika je urađena nakon prvog upisnog roka. Ukoliko kvote nisu popunjene na određenom fakultetu/smeru, kao minimalni broj poena za upis stavljena je granica propisana zvaničnim konkursom (51 poen za budžet i 30 za samofinansiranje). Ukoliko na fakultetu postoji mogucnost upisivanja drugog smera, umesto onog za koji se kandidat prijavio ili mogucnost konkurisanja za vise smerova, broj prijavljenih kandidata i broj upisanih studenata po smeru ne mora da deluje u skladu.
FAKULTET BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS.
  Viša tehnička mašinska škola, Zemun 133        
- mašinski odsek 33 36 51.02 4 35.00
- saobraćajni - vazduhoplovsto 2        
- saobraćajni - drumski i gradski saobraćaj 72 68 51.08 5 30.00
- zaštita od požara 26 36 51.02 4 32.00
Viša elektrotehnička škola, Beograd 621 200 77.30 350 51.00
- automatika 57     30  
- elektronika i komunikacije 65 180   10  
- energetika 67     30  
- računarska tehnika 178     10  
- audio i video tehnologije 63 5   40  
- elektronsko poslovanje 59 5   40  
- menadžment u elektrotehnici 10 5   50  
- nove računarske tehnologije 94 5   140  
Politehnička akademija - Viša tehnička škola, Beograd 93        
Viša železnička škola, Beograd   56   107  
- saobraćajni, mašinski, zaštita na radu i komercijalno poslovanje   56 51.04 48 31.20
- elektrotehnički smer   -   26 38.28
- informatički smer   -   31 36.06
Viša škola za inform. i komunikac. tehnologije, Beograd 388        
- telekomunikacije   30 75.64 17 67.16
- ptt saobraćaj   30 77.56 17 68.68
- internet tehnologije   40 80.16 34 64.78
- medicinska informatika   -   8 31.18
Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd 261        
- građevinski odsek   110 53.26 135 31.16
- geodetski odsek   50 61.16   30.00
Viša tehnička tekstilna škola, Beograd 132        
- dizajn tekstila i odeće 83        
- tekstilno odevni smer -        
- tekstilno mehanički smer 38        
- modelarsko konstruktorski smer -        
- menadžment u tekstilnoj industriji 11        
Viša politehnička škola, Beograd 516        
- odsek za menadžment   49 51.14 15 30.28
- tehnološki odsek   57 51.00 20 30.26
- odsek za dizajn   100 60.87 200 31.21
Viša tehnološka škola za nemetele, Arandjelovac 76        
- tehnologija nemetala   11 64.76    
- tehnologija vode   27 62.82    
- zaštita radne i životne sredine   30 83.90 3  
Viša hemijsko-tehnološka škola, Šabac 189        
Viša tehnička škola, Čačak 445 60 90.32 390 30.06
Viša tehnička škola, Kragujevac - -   -  
Viša tehničko-tehnološka škola, Kruševac 77        
Viša tehnička mašinska škola, Trstenik 223        
Viša poslovno-tehnička škola, Užice 376        
Viša tehnička škola, Niš 236        
- mašinski odsek   32 75.44 82 31.66
- elektro odsek   32 64.20 34 42.94
- građevinski odsek   16 58.16 24 40.78
- šumarski odsek   22 52.40    
- tehnologija biljnih proizvoda   30 63.36 13 38.06
- ekonomija u industriji       79 32.08
- nastavnički odsek       8 45.92
Viša poljoprivredno-prehrambena škola, Prokuplje 146        
Beogradska poslovna škola
2.395
300
80.46
1700
57.78
Viša ekonomska škola, Valjevo
370
- bankarstvo i osiguranje   30 69.18 43 44.00
- računovodstvo   15 69.24 14 46.58
- elektronsko poslovanje   30 65.62 29 47.90
- menadžment preduzeća   15 66.02 15 39.64
- porezi i carine   25 61.06 48 32.00
- marketing   35 62.12 54 30.10
Viša ekonomska škola, Leskovac
377
       
- finansije, računovodstvo i bankarstvo   30 94.80 132 35.24
- menadžment   33 61.80 - -
- robni promet   30 92.60 72 61.02
- turizam i ugostiteljstvo   20 91.38 48 31.34
Viša poslovna škola, Blace          
dvogodišnje studije          
- porezi i carina   50 73.52 123 31.68
- finansije i računovodstvo   40 82.68 115 31.32
- poslovna informatika i elektronsko poslovanje   30 51.78 17 31.50
- menadžment   30 69.72 -  
trogodišnje studije          
- porezi i carina   10 87.22 41 32.22
- finansije i računovodstvo   10 88.86 23 65.32
- informacione tehnologije   30 68.68 12 32.88
- menadžment   21 64.60 7 34.00
- turizam i ugostiteljstvo 30 30 77.54 -  
Viša hotelijerska škola, Beograd   120   368  
- gastrologija   24 70.78 165 34.22
- hotelijerstvo   40 76.80 149 32.50
- poslastičarstvo sa pekarstvom   16 66.58 13 30.04
- restoraterstvo   40 69.80 41 34.58
Viša medicinska, Zemun
1283
251
956
73.56
- viši dijetetičar-nutricionista   30 87.82 75 68.52
- viši estetičar-kozmetičar   -   87 47.80
- viši zubni tehničar-protetičar   -   60 82.00
- viši medicinsko laboratorijski tehničar   20 87.82 30 73.94
- viša medicinska sestra-tehničar   85 83.10 290 65.06
- viši radiološki tehničar   30 79.84 68 51.32
- viši radni tarapeut   15 75.54 19 55.70
- viša stomatološka sestra-tehničar   -   37 51.00
- viši sanitarni tehničar   25 86.00 51 40.38
- viši fiziotaraperut   41 90.00 239 73.56
Viša turistička, Beograd 758 100 76.44 450 57.60
Viša poslovna škola, Novi Sad 1.112        
- menadžment finansija i računovodstva   60 90.08 251 39.16
- menadžment turizma i ugostiteljstva   25 88.74 190 39.58
- menadžment unutrašnje i spoljne trgovine   80 85.40 370 42.16
- informatika   25 80.24 79 37.70
- preduzetništvo i upravljanje srednjim preduzećima   10 79.16 30 45.64
Viša tehnička, Novi Sad 440        
- mašinski odsek   27 51.56 14 33.26
- zaštitni odsek   52 51.02 30 34.08
- metalurški odsek   3 55.58 -  
- informacione tehnologije   21 63.56 39 37.74
- elektrotehnički odsek   27 58.68 26 35.16
- grafički odsek   69 58.16 120 36.08
Viša tehnička, Zrenjanin 334        
- proizvodno mašinstvo   17 57.24 1 48.56
- procesno mašinstvo   18 70.32 18 42.10
- poljoprivredno mašinstvo   13 63.24 1 60.20
- računarske tehnologije   22 74.36 30 48.60
- prehrambena tehnologija   35 78.64 80 48.20
- hemijska tehnologija   28 72.30 35 43.68
- tekstilna konfekcija   11 54.60 2 44.94
- dizajn tekstila i odeće   18 56.28 3 51.16
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Kruševac   60 64.12 80 50.32
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Pirot   50 73.86 13 54.20
Viša tehnička škola, Subotica   130 51.10 75 38.98
Viša medicinska škola, Ćuprija 783        
- fizioterapeut 153 21 84.40 10 68.54
- akušerska sestra 140 21 91.18 92 76.60
- farmaceutski tehničar 41 -   40 62.14
- instrumentar 71 10 92.32 50 75.40
- medicinski tehničar 272 38 90.62 184 75.74
- radiološki tehničar 39 5 82.02 30 61.88
- anestetičar 33 -   30 59.44
- kozmetičar 34 4 93.20 26 79.50

Broj poseta, Oktobar 2015:

163.871

Ukupan broj univerziteta:

Ukupan broj fakulteta:

Ukupan broj visokih škola:

Ukupan broj smerova na fakultetima:

Ukupan broj smerova na visokim školama:


Procitajte savete uspe�nih
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije