Opšte tematski seminariStatistika prethodnih upisa (2007/2008) - Univerzitet u Nišu

Tabela je kreirana na osnovu rang listi fakulteta. Naknadna proširenja rang listi, neupisivanje kandidata koji su bili ostvarili pravo na upis i eventualna neka druga pomeranja nisu uzeta u obzir. Ipak ovaj pregled daje dobru orijentacionu sliku o mogućnostima upisa na pojedine fakultete i smerove. Statistika je urađena nakon prvog upisnog roka. Ukoliko kvote nisu popunjene na određenom fakultetu/smeru, kao minimalni broj poena za upis stavljena je granica propisana zvaničnim konkursom (51 poen za budžet i 30 za samofinansiranje). Ukoliko na fakultetu postoji mogucnost upisivanja drugog smera, umesto onog za koji se kandidat prijavio ili mogucnost konkurisanja za vise smerova, broj prijavljenih kandidata i broj upisanih studenata po smeru ne mora da deluje u skladu.
FAKULTET BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS.
   Građevinsko-arhitektonski 206        
Arhitektonski odsek 92 40 77.00 10 74.92
Građevinski odsek 114 42 65.56 43 51.76
Ekonomski 941 280 95.06 580 30.00
Elektronski 345 307 51.26 14 30.00
Mašinski 70 68 54.32 0 30.00
Medicinski 542        
- medicina 233 120 77.98 70 67.50
- stomatologija 71 30 82.78 30 68.14
- farmacija 106 40 86.00 30 73.64
- osnove str. zdravstvene nege 132 20 78.44 35 69.36
Pravni 582 280 89.34 274 58.38
Prirodno matematički 535        
Matematičar 65 49 52.44 15 30.00
Informatičar 15 12 57.40 3 30.00
Fizičar 13 13 50.00 0 30.00
Hemičar 72 70 54.04 2 30.00
Biolog 71 40 65.96 30 42.42
Geograf 135 30 65.32 30 52.94
Geograf-turizmolog 164 30 72.10 40 61.52
Tehnološki fakultet, Leskovac 62        
Fakultet umetnosti 139        
- likovna umetnost 36        
- primenjena umetnost 22        
- muzička umetnost          
Fakultet fizičke kulture 278 120 51.00 100 38.14
Fakultet zaštite na radu 256 130 71.90 133 35.80
Filozofski 1103        
- filozofija 37 20 66.18 15 45.66
- istorija 109 30 74.74 20 68.72
- sociologija 61 30 66.72 20 52.90
- psihologija 244 40 77.91 40 74.07
- smer za srpski jezik i književnost 157 50 75.00 40 64.26
- anglistika 222 40 84.31 40 79.89
- žurnalistika 82 20 87.31 40 79.73
- ruski 10 9 53.26 1 30.00
- pedagogija 181 30 76.34 30 70.22
Učiteljski fakultet, Vranje 251        
- Vranje   75 69.72 55 61.44
- Negotin          

Broj poseta, Oktobar 2015:

163.871

Ukupan broj univerziteta:

Ukupan broj fakulteta:

Ukupan broj visokih škola:

Ukupan broj smerova na fakultetima:

Ukupan broj smerova na visokim školama:


Procitajte savete uspe�nih
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije