Prijemni.infostud.com


Mogućnost zaposlenja

Diploma Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa, odnosno modula za koji se student opredeli. Sticanjem diplome studenti postaju osposobljeni za:

 • Rad u telima državne, lokalne i javne uprave;
 • Rad u sudskoj upravi;
 • Rad u raznim privrednim društvima, od sektora malih i srednjih preduzeća, pa do multinacionalnih kompanija;
 • Rad u finansijskim institucijama;
 • Rad u javnim i drugim ustanovama, kao i nevladinim organizacijama;
 • Rad u pravosudnim organima, advokaturi, pravobranilaštvu;
 • Rad u političkim strankama;
 • Rad u diplomatskim i konzularnim službama;
 • Rad na poslovima unutrašnje bezbednosti;
 • Učestvovanje u izvođenju projekata u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • Rad u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, radio, TV, stručni časopisi) koja se bave pitanjima i problemima iz oblasti prava;
 • Bavljenje naučnoistraživačkim radom u oblasti pravnih nauka;
 • Rad na poslovima međunarodnog karaktera u organima javne uprave i državnim organima, na lokalnom i republičkom nivou.

Uspešnim savladavanjem studijskih programa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. S obzirom da se edukacija studenata na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe odvija se u smeru sticanja znanja i sposobnosti koje su potrebne savremenom pravosuđu, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, studenti koji završe bilo koji od studijskih programa na bilo kom nivou studija predstavljaju kvalitetan i veoma potreban kadar pravne struke.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Naši studenti su danas zaposleni u Izvršnom veću AP Vojvodine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Javnom tužilaštvu, u Višem i Osnovnom Sudu, takođe veliki broj studenata je svoj karijeru usmerio na advokaturu, pored toga naši studenti rade i u pravnim službama velikih privrednih organizacija kako u zemlji tako i u inostranstvu. Najbolji studenti su koji su svoj poziv pronašli u naučnoistraživačkom radu i edukovanju drugih ostali su na Fakultetu kao saradnici u nastavi i asistenti.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva