Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

O fakultetu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu predstavlja visokoškolsku ustanovu čiji je osnovni cilj da radi na razvoju ličnosti studenata i da stvori intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, već kompletne i jake ličnosti, osposobljene da samostalno rešavaju složene probleme iz oblasti privrede, pravosuđa i pravne struke uopšte, što potvrđuju i studijski programi sačinjeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja. Navedenom cilju su prilagođeni i nastavni plan i program, kao i metode rada, predavanja, proveravanja i ocenjivanja. Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za izabrano područje rada. Nastava, koja je interaktivna, interdisciplinarna i multimedijalna, omogućava aktivan i sadržajan proces izvođenja nastave koji se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa profesorima; analizu praktičnih slučajeva i praćenje sudskih procesa; isticanje individualnog razvoja studenata, praktičnu primenu teorijskih saznanja i izradu sudskih i drugih normativnih akata.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je u dosadašnjem radu postigao veoma značajne rezultate u procesu obrazovanja ambicioznih ljudi, koji su svoju profesionalnu karijeru ubrzo posle završetka studija uspešno započeli u pravosuđu, sudovima, tužilaštvima, advokaturi, državnim organima i ustanovama, kao i u privredi.

Uspešno uključivanje naših studenata u dalje procese rada i usavršavanja u pravnoj struci, najbolji je dokaz da Fakultet našim studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita. Vaspitno pedagoški i stručni rad sa studentima utemeljen je na teorijskom i praktičnom iskustvu velikog broja profesora, stručnih i naučnih eksperata iz najvažnijih oblasti, nacionalnog, međunarodnog i prava Evropske unije.

 

Studijski programi

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je akreditovan za izvođenje nastave na sva tri nivoa studija, odnosno na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim studijama. 

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje diplomirani pravnik.

Master akademske studije traju godinu dana i po završetku ovih studija studenti stiču 60 ESPB i stručni naziv master pravnik.

Master akademske studije zasnovane su na iskustvima vodećih svetskih i domaćih univerziteta, kao i na dosadašnjem iskustvu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu u organizovanju i izvođenju nastave na master akademskim studijama.

Doktorske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu traju tri godine, a po njihovom završetku, studenti stiču akademski naziv: doktor nauka – pravne nauke i 180 ESPB.

 

Međunarodna saradnja

Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran je Centar za međunarodnu saradnju. Cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje međunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje.

Radeći na održavanju i proširenju mreže međunarodnih akademskih institucija u želji da se kontinuirano unapređuje postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne prakse razvijenih privreda, predviđeni su sledeći oblici saradnje:

 • Mobilnost nastavnog osoblja radi držanja nastave, konsultacija i obavljanja naučno-istraživačkog rada od zajedničkog interesa;
 • Mobilnost studenata i mladih naučnih saradnika, u smislu obavljanja staža i prakse na nekom od fakulteta i univerziteta sa kojima je potpisam ugovor;
 • Razmena nastavnih planova i programa za redovne i poslediplomske studije;
 • Razmena nastavnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od uzajamnog interesa;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova, izučavanje tema od zajedničkog interesa, pisanje udžbenika i izdavanje zbornika;
 • Uzajamno organizovanje stručno-naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, okruglih stolova, i druge vrste razmena u okvirima delokruga rada.

U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisano je više Ugovora o međunarodnoj saradnji sa srodnim Fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.

 

Misija

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, mi kreiramo visokokvalitetne programe koji se odnose na osnovne i master akademske, i doktorske studije. Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja. Naš cilj je da studentima pružimo vrhunska znanja i stvorimo intelektualce – lidere, naučnike i stručnjake, sposobne da se suoče sa novim izazovima kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

 

Vizija

Naša vizija je da postanemo institucija izvrsna u istraživanju i obrazovanju iz oblasti pravnih nauka. Prateći najviše internacionalne standarde visokog obrazovanja, primenjujući najbolje prakse, i sledeći proaktivan pristup želimo da postanemo renomirana institucija koja svojim korisnicima uliva poverenje.

 

Vrednosti

 • Profesionalni razvoj
 • Integritet
 • Timski rad
 • Efektivna komunikacija
 • Etičko ponašanje
 • Proaktivno reagovanje na promene

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

 

Istorijat Fakulteta

Današnji Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine kao jedan od fakulteta Univerziteta Privredna akademija, pod nazivom Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa u Novom Sadu sa sedištem u ulici Cvećarska broj 1.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva kao redovnog profesora i šefa Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, osnivač Pravnog fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe prof. Slavko Carić je u nastavni plan i program implementirao znanje akumulirano godinama, što je rezultiralo novim, naprednijim sistemom obrazovanja i veoma specifičnim, do tada neprimenjivanim načinom rada sa studentima.

Nastavni plan i program bio je koncipiran sa težištem na usko stručne predmete koji su vezani direktno za privredu naše zemlje koja se u vreme osnivanja Fakulteta nalazila u procesu tranzicije, te se stari sistem obrazovanja nije mogao adaptirati novonastalim promenama. U nastavni plan i program bili su uvedeni stručni predmeti vezani za savremeno poslovanje banaka, privrednih subjekata i pravosuđa i predmeti kao što su Pravo Evropske unije, Diplomatsko i konzularno pravo, Pravo spoljne trgovine u kojima se proučava funkcija međunarodnog prava i međunarodne zajednice kao i način na koji međunarodni sistem i globalizacija utiče na našu zemlju i naš pravni sistem. Znanje studenta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe je time obuhvatalo sistem unutrašnjeg prava i njegovu povezanost sa međunarodnim pravom.

Obrazovanju vrhunskog kadra doprinosila je praksa koju je Fakultet redovno organizovao u tadašnjim vodećim bankarskim institucijama i pravosudnim organima i na taj način omogućavao da se znanje stečeno u toku nastave direktno primeni u praksi. Boljem obrazovanju doprinosio je i način rada profesora sa studentima u malim, mentorskim grupama koje su bile jedan od standarda propisanih Bolonjskom deklaracijom, a koji se do tada u našem školstvu nije primenjivao.

Preseljenje u moderan objekat u ulici Geri Karolja broj 1, većeg kapaciteta 2006/2007. školske godine bio je jedan je od mnogih koraka koje Fakultet čini u cilju obezbeđivanja boljih uslova rada i standarda studenata.

Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za izabrano područje rada.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva