Prijemni.infostud.com


Studijski program - Osnovne trogodišnje studije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pravo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Trogodišnje osnovne akademske studije traju tri školske godine. Okončavaju se kada student položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 180 ESP bodova. Okončanjem trogodišnjih osnovnih akademskih studija student stiče akademski naziv: pravnik.

Na prvoj godini studija izučavaju se samo obavezni predmeti, dok se od druge godine studije uvode izborni predmeti. Ovakva struktura studijskog programa osigurava sa jedne strane, da svi studenti steknu čvrstu zajedničku osnovu pravničkog znanja, a sa druge ostavlja mogućnost da studenti i studentkinje izučavaju oblasti prava za koje su više zainteresovani i za koje postoje posebne društvene potrebe. To im omogućava i da se u kasnijem usavršavanju specijalizuju za specifično područje prava.

Oblici nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Pored toga, studenti se u okviru pojedinih predmeta obučavaju i na praksi u sudovima, organima državne uprave, advokatskim kancelarijama, naučnim institutima i pravnim klinikama. Studenti fakulteta učestvuju na takmičenjima iz simulacije suđenja, odnosno drugih načina odlučivanja, čime dobijaju priliku da primene i provere znanja stečena iz pojedinih predmeta ili grupa predmeta. Studenti se uče pravničkim veštinama, kao i tehnikama pisanja pravnih akata. Konačno, podstiče se samostalni rad studenata putem izrade seminarskih radova, uz nadzor i individualnu pouku mentora. Sve ove aktivnosti vrednuju se kao predispitne obaveze, u skladu sa studijskim programom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog