Prijemni.infostud.com
  • Pravni fakultet u Kragujevcu


    Adresa: Jovana Cvijića 1, Kragujevac


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Univerzitet Educons

Studijski programi: