Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Na prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz srpskog jezika, istorije i ustava i prava građana. Prijemni ispit se sastoji od 60 pitanja, i to: 25 pitanja iz srpskog jezika, 25 pitanja iz istorije i 10 pitanja iz ustava i prava građana.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Pravni fakultet u Beogradu 600 850 1450 1450 95.000 2.100 EUR
Prava 600 850 1450 1450 95.000 2.100 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Pravni fakultet u Beogradu 0 122 122 96 95.000 2.100 EUR
Prava 0 122 122 96 95.000 2.100 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7000 28.6.2016. 30.6.2016. 4-7.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 7000 5.9.2016. 7.9.2016. 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog