Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

poljoprivredni fakultet

Studenti koji upišu Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu imaju mogućnost konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, ishranu u studentskom restoranu koji se nalazi u okviru Fakulteta, kao i konkurisanje za stipendije i kredite Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Razvijene, interaktivne metode nastave i učenja izvode kompetentni nastavnici i saradnici koji će vam, uz savremenu opremu i materijale za nastavu i nauku, u moderno opremljenim učionicama, amfiteatrima, laboratorijama i na fakultetskom oglednom dobru, omogućiti da steknete potrebna teorijska i praktična znanja, kako biste, po završetku studija, započeli uspešnu karijeru.

čitaona 

Studije

Na Poljoprivrednom fakultetu nastava se izvodi na tri nivoa akademskih studija:

 • Osnovne akademske studije
 • Master akademske studije i specijalističke akademske studije
 • Doktorske akademske studije

 

 laboratorija

 

Gde mogu da se zaposlim kada završim Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu?

Nakon završenih osnovnih studija, sa zvanjem diplomiranog inženjera, možete se uspešno zaposliti u zemlji, EU i širom sveta, u oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, melioracija zemljišta, fitomedicine, prehrambene tehnologije, poljoprivredne tehnike i agroekonomije, u državnim, adrministrativnim i organima lokalne samouprave, u prosveti, bankama i drugim privrednim subjektima.

 

Nastavni odseci na Fakultetu

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru sledećih odseka:

 • Odsek za ratarstvo i povrtarstvo;
 • Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo;
 • Odsek za hortikulturu;
 • Odsek za fitomedicinu;
 • Odsek za zootehniku;
 • Odsek za melioracije zemljišta;
 • Odsek za poljoprivrednu tehniku;
 • Odsek za agroekonomiju;
 • Odsek za prehrambenu tehnologiju.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva