Prijemni.infostud.com


Studijski program - Sestrinstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: SESTRINSTVO

SestrinstvoDiplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskom programu "Sestrinstva" osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove: stručne poslove diplomiranog medicinskog tehničara/sestre (bachelor zdravstvene nege) u specijalističkim oblastima: intenzivne zdravstvene nege i urgentnog zbrinjavanja, nege u infektologiji, nege internističkih bolesnika, pedijatrijske nege, nege hirurških bolesnika, gerijatrijske nege, akušersko-ginekološke nege, nege onkoloških bolesnika, nege psihijatrijskih bolesnika, nege u neurologiji, nege u oftalmologiji, nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini, zatim stručne poslove: radiološkog asistenta, stomatološkog asistenta i hirurškog asistenta – instrumentarca, te asistenta u terapijsko-dijagnostičkim procedurama,također i rukovodeće poslove: rukovodioca/organizatora procesa nege i zbrinjavanja pacijenata u domovima zdravlja, odjelima, poliklinikama, klinikama, kliničkim centrima i institutima, rukovodioca službi/sektora za nabavku lekova, sanitetskog i ostalog materijala, poslove vezane za edukaciju i javno zdravstvo: profesora-instruktora zdravstvene nege u srednjim medicinskim školama, edukatora u sistemu javnog zdravstva i porodične medicine.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

 1. Medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva