Prijemni.infostud.com


Studijski program - Sanitarni inženjering

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: SANITARNI INŽENJERING

Sanitarni inženjeringSvetska zdravstvena organizacija (WHO-World Health Organization) u svom ključnom akcionom programu "Zdravlje za sve", kao neophodan dio razvoja zdravstvenih kadrova, potencira obrazovanje sanitarnih inženjera. Prema stavovima Svetske zdravstvene organizacije primarni sadržaj "sanitarnog inženjeringa" su inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva u čemu se ove djelatnosti delimično preklapaju sa delatnostima zdravstvene zaštite, ali obzirom da je sanitarni inženjering fokusiran na ove oblasti, to je i efikasniji u rješavanju javnozdravstvenih problema od užestručnih medicinskih delatnosti.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

 1. Sanitarni inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

 1. Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva