Prijemni.infostud.com


Studijski program - Menadžment u zdravstvu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Medicina,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

Menadžment u zdravstvu
Bolnice i klinike nisu samo medicinske ustanove već istovremeno i socijalne i poslovne ustanove. Stoga njima moraju upravljati administratori koji su obučeni da preuzmu odgovornost upravljanja i koji razumeju odn. koji su u stanju da integrišu različite profesionalne, ekonomske i socijalne faktore rada zdravstvenih ustanova.

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

 1. Menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

 1. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva