Prijemni.infostud.com


Studijski program - Laboratorijsko-medicinski inženjering

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Farmacija, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: LABORATORIJSKO-MEDICINSKI INŽENJERING

Laboratorijsko-medicinski inženjering
Visoko tehnologizirana savremena medicina podrazumeva timski rad različitih eksperata u kojem jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska medicina kao fundamentalna, polazna osnova u otkrivanju bolesti, lečenju i izlečenju bolesnika. Savremena medicina praktikuje novi pristup fenomenu zdravlja i zdravstvenoj politici kroz definiciju zdravlja Svetske zdravstvene organizacije: "Zdravlje se stvara brigom za samog sebe i za druge, osposobljenošću da se odlučuje i da se kontrolišu životne okolnosti, te osiguranjem života u takvom društvu, koje će omogućiti svim svojim članovima da postignu zdravlje. " (Ottawa, 1986.).

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

  1. Medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

  1. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog