Prijemni.infostud.com


Studijski program - Laboratorijsko-medicinski inženjering

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Farmacija, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

STUDIJSKI PROGRAM: LABORATORIJSKO-MEDICINSKI INŽENJERING

Laboratorijsko-medicinski inženjering
Visoko tehnologizirana savremena medicina podrazumeva timski rad različitih eksperata u kojem jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska medicina kao fundamentalna, polazna osnova u otkrivanju bolesti, lečenju i izlečenju bolesnika. Savremena medicina praktikuje novi pristup fenomenu zdravlja i zdravstvenoj politici kroz definiciju zdravlja Svetske zdravstvene organizacije: "Zdravlje se stvara brigom za samog sebe i za druge, osposobljenošću da se odlučuje i da se kontrolišu životne okolnosti, te osiguranjem života u takvom društvu, koje će omogućiti svim svojim članovima da postignu zdravlje. " (Ottawa, 1986.).

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 

 1. Medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 

 

 1. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva