Prijemni.infostud.com


Studijski program - Drumski saobraćaj i transport

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Banja Luka

Nastavni plan i ispiti

Drumski i gradski saobraćaj Akademska zvanja
a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS
 1. Inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffi c Engineering - BTE)
b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS
 1. Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffi c Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Deskriptori studija
Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.
 

Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa, posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena.
Svršeni studenti “Saobraćaja i transporta” sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu “Saobraćaj i transport”, odnosno “Inženjera saobraćaja”, ogleda se i u sposobnosti i spremnosti za samostalan rad:

U oblasti “Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem”

 • planiranje mobilnosti i njenih posledica;
 • analiza i praćenje izvora i odredišta putovanja;
 • analiza saobraćajnih tokova i određivanje kapaciteta saobaćajnica;
 • projektovanje saobraćajne signalizacije i sistema za upravljanje saobraćajem;
 • operativni rad u regulisanju i upravljanju saobraćajem;
 • rješavanje saobraćajnih problema u urbanim sredinama;

U oblasti “Bezbjednost saobraćaja”

 • prikupljanje, obrada i analiza podataka o saobraćajnim nezgodama;
 • ekspertize saobraćajnih nezgoda;
 • procjena štete;
 • prevencija saobraćajnih nezgoda;
 • analiza sistema obuke vozača;
 • predlaganje mjera i akcija za povećanje bezbjednosti u saobraćaju;

U oblasti “Tehnologija i organizacija transporta”

 • prikupljanje i obrada podataka o tokovima putnika i robnim tokovima;
 • defnisanje organizacije rada u putničkom i teretnom saobraćaju;
 • izbor vozila i određivanje itinerera u teretnom saobraćaju;
 • defnisanje trasa i broja linija u putničkom saobraćaju;
 • organizacija rada i upravljanje u preduzećima javnog gradskog prevoza putnika;
 • praćenje eksploatacionih pokazatelja rada vozača i vozila;
 • praćenje troškova i povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i profi tabilnosti u transportnim preduzećima;
 • operativni poslovi u transportnim preduzećima;

U oblasti “Špedicija, logistika i kombinovani sistemi transporta”

 • praćenje i formiranje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu;
 • usluge organizovanja transporta tereta za treća lica;
 • organizovanje transporta primjenom modernih tehnologija kombinovanog transporta;
 • organizovanje i formiranje logističkih lanaca;
 • defi nisanje i organizovanje lanaca snabdijevanja;
 • organizacija rada u robno-transportnim centrima;
 • organizacija i upravljanje radom skladišta i skladišne pretovarne mehanizacije;

Pored osnovnih kompetencija, koje karakterišu saobraćajnu struku, treba istaći i značaj multidisciplinarnosti studijskog programa sa aspekta rada u javnim službama (ministarstva, lokalne samouprave, javna preduzeća). Inženjeri saobraćaja sa stečenim kvalitetnim znanjima iz više različitih oblasti inženjerstva, koji su uz to osposobljeni da analitički sagledavaju probleme i da deduktivno izvode zaključke, sa razvijenim sposobnostima
za timski rad, predstavljaju bitan kohezioni činilac u državnim službama zaduženim za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju i saobraćajnu infrastrukturu.
Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju transportnim sistemima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu dobijenih podataka kao i da formuliše i donese odgovarajuće poslovne i tehničko-tehnološke odluke. Svršeni studenti «Saobraćaja i transporta» stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

 

Preuzmite listu predmeta po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva