Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Univerzitet Educons

Visoka Škola za projektni menadžment je jedina visokoškolska organizacija u Srbiji koja školuje projektne menadžere.

Studijski programi:

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Privatne visoke škole

Prvа privаtnа obrаzovnа ustаnovа od 2005. u kojoj se obаvljа delаtnost višeg obrаzovаnjа zdrаvstvene struke.

Studijski programi:

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Studijski programi:

Visoka zdravstveno-sanitarna škola Visan

Privatne visoke škole

Uskoro, drugi upisni rok 2016/17. Studenti koji su završili Visan nemaju nikakve probleme prilikom nostrifikacije diplome u inostranstvu i uspešno se zapošljavaju i nastavljaju studije kako u zemljama širom Evrope, tako i u SAD-u

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

SAE Institut je najveća edukativna ustanova za kreativne medije u svetu, koji u partnerstvu sa Midlseks univerzitetom nudi 5 akademskih programa

Studijski programi:

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka je moderna i jedinstvena obrazovno-naučna ustanova u Srbiji, koja je usredsređena na obrazovanje i istraživanje u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studirаjte nа engleskom jeziku u oblаsti mаrketingа, menаdžmentа i prodаje, držаvne uprаve, zаštite životne sredine...

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Studijski programi:

Saobraćajni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Trajanje studija je pet godina. Prve dve godine su zajedničke za sve profile. U trećoj, četvrtoj i petoj godini se slušaju predmeti koji se odnose na pojedine profile. U desetom semestru radi se diplomski rad.
 

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Naša misija je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti PR-om, menadžmentom i prevođenjem kreativno i efektivno, ali i sa poštovanjem i visokim etičkim i profesionalnim standardima.

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku ustanovu, koja uspešno prati razvoj mašinskih nauka i tehnologija u svetu.

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studenti matematičkog fakulteta imaju mogućnost da se zaposle u bilo kojoj oblasti poslovanja još i tokom studija.

Studijski programi:

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

Prijava za drugi upisni rok traje do 09.09 2016. godine, a polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 12.09.2016. godine sa početkom u 10 časova

Studijski programi: