Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studirаjte nа engleskom jeziku u oblаsti mаrketingа, menаdžmentа i prodаje, držаvne uprаve, zаštite životne sredine...

Studijski programi:

Universita Cattolica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Univerzitet Cattolica iz Milana drži webinar danas u 17h na virtuelnom sajmu karijere i znanja. Posetite štand -  Webinar - virtuelni sajam
 

Studijski programi:

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka je moderna i jedinstvena obrazovno-naučna ustanova u Srbiji, koja je usredsređena na obrazovanje i istraživanje u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Studijski programi:

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

SAE Institut je najveća edukativna ustanova za kreativne medije u svetu, koji u partnerstvu sa Midlseks univerzitetom nudi 5 akademskih programa

Studijski programi:

Visoka zdravstveno-sanitarna škola Visan

Privatne visoke škole

Uskoro, drugi upisni rok 2016/17. Studenti koji su završili Visan nemaju nikakve probleme prilikom nostrifikacije diplome u inostranstvu i uspešno se zapošljavaju i nastavljaju studije kako u zemljama širom Evrope, tako i u SAD-u

Studijski programi:

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Privatne visoke škole

Prvа privаtnа obrаzovnа ustаnovа od 2005. u kojoj se obаvljа delаtnost višeg obrаzovаnjа zdrаvstvene struke.

Studijski programi:

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Univerzitet Educons

Visoka Škola za projektni menadžment je jedina visokoškolska organizacija u Srbiji koja školuje projektne menadžere.

Studijski programi:

Saobraćajni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Trajanje studija je pet godina. Prve dve godine su zajedničke za sve profile. U trećoj, četvrtoj i petoj godini se slušaju predmeti koji se odnose na pojedine profile. U desetom semestru radi se diplomski rad.
 

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Naša misija je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti PR-om, menadžmentom i prevođenjem kreativno i efektivno, ali i sa poštovanjem i visokim etičkim i profesionalnim standardima.

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku delatnost kao osnovne komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost.

Studijski programi:

Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu

Državne visoke škole

Proverite zašto postojimo punih 60 godina.Vodeća obrazovna institucija za oblast poslovne informatike i elektronskog biznisa, menadžmenta, poreza i carina, finansija, bankarstva i računovodstva, marketinga i trgovine.

Studijski programi: