Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Ekonomski fakultet - Beograd

Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. 

Studijski programi:

Fakultet za menadžment - F@M

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Fakultet za menadžment, od svog osnivanja, uvek teži istom ishodu – stvaranju obrazovanih preduzetnika, menadžera i lidera koji su neophodni ovom društvu.

Studijski programi:

Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu

Državne visoke škole

Proverite zašto postojimo punih 60 godina.Vodeća obrazovna institucija za oblast poslovne informatike i elektronskog biznisa, menadžmenta, poreza i carina, finansija, bankarstva i računovodstva, marketinga i trgovine.

Studijski programi:
Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak
University American College Skopje (UACS)
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu
Ekonomski fakultet - Kragujevac
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Visoka škola za ekonomiju i upravu
Poslovni i Pravni Fakultet