Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Fakultet umetnosti - Niš
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu
University American College Skopje (UACS)
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet za umetnost i dizajn
Akademija umetnosti - Novi Sad