Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Osnovna misija Visoke škole je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Studijski programi:
Visoka strukovna škola ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije
Fakultet za strane jezike
eCampus University
Filozofski fakultet - Niš
Panevropski Univerzitet Apeiron
Filološko-umetnički fakultet
University American College Skopje (UACS)
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
American College of Thessaloniki